Det aller viktigste for bosetting i hele landet er et levende næringsliv, hvor små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden.

De siste årene har den offentlige debatten vært preget av diskusjoner om organisering av offentlige tjenester, med stor vekt på lokalisering av tilbudene eller ressursene. Det er ikke slik at dette er noe nytt i norsk sammenheng, det er en naturlig følge av at vi har et langstrakt land med en stor offentlig sektor.

Et godt tjenestetilbud over hele landet er viktig, både for bosetting, trygghet og trivsel. Vi vet at det viktigste for om unge mennesker velger å bli boende, eller velger å bosette seg et sted, er muligheten for å få seg jobb. Derfor mener vi det er helt avgjørende at regjeringen fortsetter satsingen på gode og stabile rammevilkår for bedrifter og heier frem privat næringsliv.

Vi vet at det viktigste for om unge mennesker velger å bli boende, eller velger å bosette seg et sted, er muligheten for å få seg jobb

Nær halvparten av alle arbeidsplasser og all verdiskaping i privat sektor finner vi i små og mellomstore bedrifter. For å finne fremtidens høyproduktive arbeidsplasser, er vi avhengig av at mange aktører prøver forskjellige strategier, slik at noen kan vokse seg store. Det er helt avgjørende å gjøre det enklere å starte noe nytt, og å drive en liten virksomhet. Derfor må vi både ha bedre vilkår for gründervirksomhet, og vi må forenkle byråkratiet.

Det er en utbredt misforståelse på venstresiden i norsk politikk at det er politikere som skaper arbeidsplasser. Med Senterpartiet i spissen fremstiller de det som om det er offentlige funksjoner og tjenestetilbud som er det eneste avgjørende for om folk bosetter seg utenfor de store byene. Det er det ikke. Det gjør kafeen på hjørnet, gründerbedriften i kommunen, eller det store, internasjonale konsernet som åpner en filial i bygda eller byen din som skaper arbeidsplassene som gjør det mulig å bo andre steder i landet.

Selvsagt er offentlige arbeidsplasser viktige, og vi kommer til å trenge enda flere lærere, sykepleiere og barnehagepedagoger fremover. Men slike jobber er en konsekvens av hvor folk bor, som igjen henger sammen med hvor det finnes næringsliv. Å flytte direktorater og annen statlig virksomhet ut av hovedstaden kan være en god idé, men det viktigste er at bedrifter har gode og forutsigbare rammevilkår og kan etablere og drive virksomhet i hele landet.

Et velfungerende privat næringsliv danner grunnlaget for velferdsutviklingen i Norge, og derfor må vi legge til rette for næringsvirksomhet over hele landet. Vårens landsmøter viste en venstreside som prioriterte dyre utvidelser av velferdsstaten uten å tenke på inndekning eller legge til rette for verdiskaping i privat næringsliv. Det uroer oss.

Arbeid gir mennesker inntekt og staten skatt til å betale for våre felles velferdsgoder. Men verdien av arbeid er også mye mer. Verdien av en jobb er gode fellesskap, tilhørighet, utvikling, mestringsfølelse og bedre helse. Vi som ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, hvor både unge og gamle trives og vil bli boende, må derfor gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette for næringslivet. Det er slik vi sørger for lys i stuene i både bygder og byer, fra nord til sør, fra øst til vest.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.