Næringslivet kan ikke drive butikk basert på almisser og støtte, det har Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, helt rett i (DN 16. desember). Men næringslivet trenger en virkningsfull og forutsigbar politikk for å skape verdier i Norge. Det innebærer også en politikk som investerer i omstilling og forutsetninger for verdiskaping.

Helt siden høsten 2021 har energikrisen lammet bedriftene med strømregninger som har økt med flere hundre prosent. Først kom strømstøtteordningen som skulle hjelpe bedrifter i akutt likviditetskrise, deretter skulle fastprisavtaler på strøm være redningen for næringslivet.

Begge ordningene er feilslått for store deler av fastlandsindustrien. Fastprisordningen hverken reduserer risiko, sørger for forutsigbarhet eller gir levelige strømpriser.

Innretningen på fastprisavtalen gjør at store deler av volumet likevel må kjøpes og selges i spotprismarkedet. Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Det er villedende å vise til den annonserte fastprisen, da det ikke gjenspeiler den reelle strømkostnad.

Intensjonen med fastprisavtaler er god, men i praksis er risikoen for stor og kostnaden for høy til at bedrifter kan binde seg til disse avtalene. Særlig gjelder dette i byggenæringen, hvor markedet svikter på samme tid.

Frithjof Jacobsen tar helt feil når han hevder at NHO medvirker til at bedriftene ikke tar avtalene i bruk fordi NHO heller jobber for støtte fra staten. NHO innser at forventningene som Vestre har skapt ikke innfris. Journalister i DN har beskrevet godt de sviktende forutsetningene som fastprisordningen bygger på.

Det ideelle er et marked der bedriftene selv kan finne løsninger og sikre seg, også for strøm. Det er en ekstraordinær situasjon hvor feilslått politikk, krig og makroøkonomiske forhold gir enorm prisøkning på strøm på kort tid. I lys av klimamålene er det lite trolig at vi kan komme tilbake til de energiprisene vi har vært vant til.

Selv for bærekraftige bedrifter er det ikke mulig å ta en slik brå økning på ett år, uten konsekvenser for sysselsetting og investeringer. Det er ikke snakk om et par kalde dager der strømprisen stiger til værs, dette dreier seg om en mangedobling av prisnivå over natta og som vedvarer. Nå tærer det på reservene også hos solide bedrifter. Virksomheter må gis evne til å håndtere overgangen til den nye normalen.

Nå, akutt, er det behov for ordninger som tar ned kostnadsnivå og gir tid til omstilling i en krise som drar ut i tid. Dessverre er ikke fastprisavtalene svaret, derfor må regjering og storting komme opp med plan B straks.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.