Innlegg: Sett Marka-grense over alt, ikke bare rundt Oslo

Det er på tide å sette «Marka-grense» over alt. Bare slik kan vi stoppe bit-for-bit nedbygging. Samfunnsutviklingen må baseres på de arealene vi allerede har båndlagt.

Vi trenger naturen som aldri før. Den jobber uavlatelig med å binde karbon, demme opp for flom og skred, hindre tørke, kjøle byene våre, og gi oss brensel, mat, og klær, skriver artikkelforfatterne.
Vi trenger naturen som aldri før. Den jobber uavlatelig med å binde karbon, demme opp for flom og skred, hindre tørke, kjøle byene våre, og gi oss brensel, mat, og klær, skriver artikkelforfatterne.Foto: Per Thrana
Publisert 26. December 2020, kl. 16.47Oppdatert 26. December 2020, kl. 16.47