Kristin Rosendal, Christian Prip og Gøril Heggelund, seniorforskere ved Fridtjof Nansens Institutt

Naturen trenger en Paris-avtale

Naturkrisen er langt mindre synlig enn klimakrisen, men ifølge FNs klima- og naturpaneler er den like alvorlig.

Publisert: Oppdatert:

Lofoten. Den globale naturmangfoldkonferansen (COP15) er nå to år på overtid. Det haster å gi miljøet like sterke vernemekanismer som klimasaken har, ifølge forskere ved FNI.
Lofoten. Den globale naturmangfoldkonferansen (COP15) er nå to år på overtid. Det haster å gi miljøet like sterke vernemekanismer som klimasaken har, ifølge forskere ved FNI. (Foto: Mikaela Berg)