Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv 23. juli at Nav bør slippe de private til, og da med henvisning til Nav Kontaktsenter og callsenterbransjen. Mye av det samme Virke sa i 2016. Jeg må si det samme som jeg sa da; «Vi er enig i at kundesenterbransjen kan være en god mulighet for å komme inn på arbeidsmarkedet, men vi mener at det er forskjell på et kundesenter som leverer tjenester som krever rask opplæring og Nav. Som veileder i Nav Kontaktsenter må du møte mennesker i forbindelse med arbeidsledighet, foreldrepermisjon, sykdom eller pensjon. Vi har et krav om at du må ha minimum tre års høyere utdannelse, i tillegg til internopplæring ved oppstart. Og vi rekrutterer bare i full stilling av hensyn til de høye kompetansekravene. Som veileder må du mestre å veilede om 50 ulike ytelser, i tillegg kunne bruke 4–5 ulike fagsystemer samtidig – som alle inneholder sensitiv informasjon.»

I likhet med Virke er også Nav opptatt av økt verdiskaping og at regjeringens ord må følge handling. Over de siste to årene er Nav Kontaktsenter blitt ledende i Norge på automatisering gjennom bruk av kunstig intelligens. Da koronakrisen var på sitt verste, besvarte vår chatbot Frida over 10.000 henvendelser i døgnet. Den type enkle tjenester Kristensens mener Virke kan tilby er med andre ord i stor grad blitt automatisert bort. Og da kan våre kompetente veiledere konsentrere seg om mer komplekse saker. Dette gir økt verdiskaping og det er vel nettopp denne typen innovasjon og effektiv ressursbruk regjeringen legger føringer for?

Igjen vil jeg gjenta meg selv fra innlegget fra 2016: «Vi er alltid mottagelige for innspill til hvordan vi best kan organisere kundesenteret, men da må forutsetningene og kunnskapen om virksomheten være til stede.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.