Eric Nævdal ved Frischsenteret skriver i DN at kutt i elavgiften ikke vil hjelpe strømkundene, men derimot tilføre kraftselskapene økte inntekter. Påstanden tyder på at Nævdal fullstendig har misforstått hva elavgiften er og hvordan kraftmarkedet fungerer.

Elavgiften er en ren forbruksavgift på strøm. Den kreves inn av staten via nettselskapene. Avgiften er i dag på mer enn 20 øre per kilowattime, eller 14 milliarder kroner årlig, inkludert merverdiavgift.

Elavgiften går direkte til statskassen. Hverken kraftprodusentene, nettselskapene eller strømleverandørene har noen inntekt fra denne avgiften. Den påvirker heller ikke prisnivået på kraft eller andre tjenester, slik Nævdal ser ut til å mene.

I stedet for å lette på strømkundenes avgiftsbyrde, vil Nævdal innføre elavgift på eksport av kraft. Hvordan dette skulle gjennomføres i praksis, fremstår som en gåte. Betyr det at danske strømkunder skal betale norsk elavgift på toppen av sin egen?

Og hva skjer når Norge importerer dansk vindkraft?

Kraftprodusentene styrer ikke handelen over kablene, det gjør Statnett. Vannkraften er allerede en av Norges tyngst beskattede næringer, gjennom grunnrenteskatt og en rekke andre ordninger.

En særnorsk «eksportavgift» ville medført sanksjoner fra europeiske myndigheter for brudd på det felles markedsregelverket – som er hele grunnlaget for at vi kan utveksle kraft med våre naboland. Uten dette samarbeidet ville norske strømkunder i perioder hatt langt høyere priser enn i dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.