Thomas Lange og Anne May Melsom hevder nok en gang i DN 4. oktober at det er greit å komme med sterke utsagn om kvinner, ledelse og lønnsomhet basert på studier som kun observerer en samvariasjon mellom to variabler i et datamateriale.

Vår eneste hensikt med å svare på Lange og Melsom sine innlegg har vært å forklare at de ikke har dekning for sine sterke utsagn om kjønn og lønnsomhet. Det er foreløpig ingen forskere som har dokumentert en kausal sammenheng mellom kjønnssammensetning i bedriftens ledelse og bedriftens lønnsomhet, i motsetning av hva Lange og Melsom forsøker å overbevise DNs lesere om.

Lange og Melsom etterspør studier som kan avkrefte samvariasjonen de baserer sine uttalelser på. Dette illustrerer misforståelsen bak deres resonnement. Det å bringe til torgs flere «fagfellevurderte forskningsartikler som finner en samvariasjon mellom kvinnelig ledelse og redusert lønnsomhet» betyr ikke noe for tolkingen om kausalitet – det er samme feilslutning hver gang, selv om man ikke eksplisitt bruker k-ordet.

Det spiller ergo ingen rolle om det er en, to eller 20 studier som viser en negativ samvariasjon mellom kvinneandel i ledelsen og ulike mål for lønnsomhet – det gir ikke økt styrke til noen bestemt hypotese om årsak. På den andre siden, når en bestemt samvariasjon ser ut til å være systematisk styrkes interessen for å øke kunnskapen om hva den bakenforliggende årsaken er. Etter vår mening burde Lange og Melsom fremover være mer opptatt av dette fremfor å bidra til å bygge opp under fordommer og kjønnsstereotypiske oppfatninger om kjønn og lønnsomhet uten å ha forskningsmessig dokumentasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.