Det er nesten så man ikke tror det man leser i innlegget fra NHO Luftfarts Torbjørn Lothe i DN 16. juli. I et forsøk på å forsvare den nye praksisen til en rekke flyselskaper, der de bevisst bruker månedsvis på å refundere kunder, reisebyråer og flyselskaper, kommer Lothe med en rekke oppsiktsvekkende påstander som tyder på manglende forståelse av forholdet mellom flyselskap og et reisebyrå eller en reisearrangør. Ikke en eneste gang tar han seg tid til å reflektere over at han representerer en rekke flyselskap som bryter lover og regelverk, på andres bekostning. At både Samferdselsdepartementet og Europakommisjonen har bedt flybransjen følge regelverket, ser heller ikke ut til å ha gjort inntrykk.

Lothe hevder i sitt innlegg at «... det er lite ansvarlig å sende penger til flypassasjerene via en mellomstasjon som et reisebyrå.» Heldigvis vet vi at dette ikke stemmer. Lothe burde vite at majoriteten av flybilletter som kjøpes gjennom et reisebyrå betales med ulike typer kredittkort. Reisebyråene har ikke sine hender på disse transaksjonene, heller ikke ved refusjon. NHO Luftfart burde også vite at dersom kunden har kjøpt en pakkereise som ikke blir noe av som følge av en insolvens, vil forbrukeren være beskyttet gjennom Reisegarantifondet. Også flybilletten, som er en del av en pakkereise, vil man da få tilbake. At det skal være lite ansvarlig å følge ordinære automatiske refusjonsprosesser, og å følge gjeldende regelverk, faller på sin egen urimelighet.

Det er lett å forstå hvorfor det er problematisk for en kunde å ikke få tilbake pengene sine – sannsynligvis også for Lothe. Men det kan tyde på at det her trengs en nærmere forklaring på hvorfor det er problematisk for reisebyråene og reisearrangørene når et flyselskap slutter å refundere automatisk, og i stedet velger å gå over til manuell behandling. I en slik situasjon må reisebyrået manuelt søke om å få refundert pengene på vegne av kunden, noe som krever betydelige ressurser. For de virksomhetene som selger pakkereiser er situasjonen enda mer krevende enn for dem som kun selger en flyreise. Selger man en pakkereise, skal man følge pakkereiseloven og refundere hele den kansellerte reisen. Når pengene fra flyselskapet uteblir sitter den som har solgt pakkereisen med hele regningen. Flyselskapene skyver byrden og likviditetsutfordringen over på andre virksomheter.

Vi i Virke Reiseliv har medlemmer som ennå ikke har fått tilbake en krone fra enkelte flyselskaper siden 12. mars. Det går bare ikke an. Dette er også bakgrunnen for at vi i Virke har sagt klart og tydelig fra om at dette ikke er greit. At det omtales som «krybbebiting» fra NHO Luftfart får stå for deres regning.

Vi i Virke mener myndighetene bør stille tydelige krav om at flyselskaper som mottar statlig støtte refunderer etter regelverket. Om at de følger lover og regler. Det minste vi kan forvente, er at flyselskapene gjør sitt ytterste for å refundere innen fristen. Da kan de ikke gå fra automatiske til manuelle prosesser. Det sier seg selv at det forsinker utbetalingene betydelig. Widerøe har de siste månedene vist at det finnes flyselskaper i Norge som følger reglene. SAS og Norwegian, og også NHO, burde se til dem. I juli startet KLM/AirFrance å refundere på ordinært vis, resten av flybransjen bør følge etter.

At hele reiselivet er i en stor krise er alle enige om. Vi håper flest mulig vil klare seg gjennom denne krisen, også innen norsk luftfart. Det er likevel ikke slik at en del av reiselivet kan ta seg til rette på andres bekostning. Lover og regler gjelder fortsatt. Det må også NHO Luftfart og flyselskapene forholde seg til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.