NHO og LO, saman med ei rekkje andre forbund og landsforeiningar, publiserte i 2021 «Felles energi- og industripolitisk plattform». Der skisserer dei ambisjonar for industriutvikling og klimaomstilling fram mot 2030 med resulterande nytt kraftbehov.

Rapporten peikar på nødvendigheita av forutsigbar tilgong til fornybar kraft til konkurransedyktige prisar. Næringar som bl.a. grøn hydrogen/ammoniakk, prosessindustri, datalagring og batteriproduksjon blir framheva som viktige satsingsområder. Totalt vil gjennomføring av desse ambisjonane kreve 57 terawattimar (TWh) meir kraft innan 2030.

På NHO sin årskonferanse 5. januar i år gjentok NHO-sjefen dette talet og 18. januar var NHO- og LO-sjefen i møte med olje- og energiminister Terje Aasland der han oppmuntrer til nasjonal dugnad for å auke kraftproduksjonen.

I desember publiserte Thema Consulting ein rapport «Behov for 57 TWh ny krafttilgang innen 2030» . Thema hadde fått i oppdrag av NHO å vurdere «hvor mye ny krafttilgang som kan forventes i Norge frem til 2030». Rapporten konkluderer med at det ikkje er realistisk å møte kraftbehova i plattforma med dagens forvaltningsregime, og det må veldig store endringar til på kort tid viss ambisjonane skal oppfyllast.

Til dømes må 19 TWh med havvind på plass, i tillegg til TI TWh i energisparing. Thema sitt sannsynlig-scenario er at ein vil mangle 26 TWh for å oppnå ambisjonen i «Felles energi- og industripolitisk plattform».

Gjennomføring av NHO og LO sine industriambisjonar fram mot 2030 vil difor kunne føre til eit betydeleg kraftunderskot i Noreg.

Det er eit paradoks at samtidig som tilgong til fornybar kraft til konkurransedyktige prisar blir trekt fram som eit av våre fremste konkurransefortrinn, vil den foreslåtte massive satsinga på ny kraftkrevjande industri øydelegge nettopp dette. NHO og LO burde difor tenkje annleis på framtidig industriutvikling i Noreg.

«Felles energi- og industripolitisk plattform» mangler fullstendig ei vurdering av alternativer til kraftkrevjande industri.

Det verkar som om NHO og LO har gått saman og laga ein ambisjon som vil føre til ei framtidig kraftkrise med underskot på kraft i Noreg. Det kan umogeleg være ein solid plattform for framtidig energi- og industripolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.