Overskrift skaper et misvisende bilde

DNs overskrift i nettutgaven mandag 16. mars, «Aker-sjefen ber om statlig krisehjelp – deler samtidig ut 1,7 milliarder kroner i utbytte», skaper et misvisende bilde.

Brevet fra konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker asa er skrevet til meg som leder av NHO. Det var jeg som spurte om Eriksen ville å komme med forslag til prioriterte og nødvendige tiltak for å berge arbeidsplasser og opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Jeg setter stor pris på de konkrete og gode forslagene han har kommet med. Blant våre medlemsbedrifter har vi fått mange positive tilbakemeldinger på forslagene fra Akers konsernsjef på vegne av olje- og leverandørindustrien.

DNs misvisende bilde er at det skapes inntrykk av at Aker-sjefen ber om statlig krisehjelp med den ene hånden og deler ut utbytte med den andre. Det er en konstruert kobling. Aker asa har ikke bedt om en krone i statlig krisehjelp. Styret i selskapet foreslo i februar et utbytte for regnskapsåret 2019. Eriksen har foreslått konkrete tiltak som kan utgjøre en forskjell for at norske leverandørbedrifter og norsk oljeproduksjon kan komme gjennom denne krisen på en mest mulig måte.

Aker asa er en aktiv eier som utvikler norsk industri. Norsk næringsliv trenger flere private eier som Aker asa.

Offentlig eierskap av data åpner for deling

Dag Rune Olsen, rektor, og Oddrun Samdal, viserektor for utdannelse, begge ved Universitetet i Bergen

Kjetil Brun, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia, svarer 3. mars på vårt innlegg i DN 20. februar om utfordringer med eierskap av brukerdata for universiteter. Der tar vi til orde for at høyere utdannelsesinstitusjoner må sikre eierskap til data som teknologileverandører genererer når våre studenter bruker digitale læringsplattformer.

Brun er opptatt av at dataene skal kunne brukes til verdiskaping og at de derfor må deles.

Det er vi helt enig i. Poenget er at vi hverken kan forvalte eller dele data vi ikke selv eier. I dag forblir dataene hos den enkelte teknologileverandøren, med mindre man forhandler seg til annet, eller velger åpne løsninger slik Universitetet i Bergen har gjort. Vi tar altså til orde for at utdannelsesinstitusjoner ivaretar eierskap til dataene, slik at de nettopp kan deles med flere og bidra til vår egen utvikling av undervisning, uten at vi selv må kjøpe tilbake de data vi har generert.

Som Brun understreker så er det jo selvfølgelig stor verdi i data og deling av data, og det er nettopp derfor vi er så opptatt av slike problemstillinger i vår sektor. F.eks. dreier noen av dagens største mål i forskningspolitikken seg om nettopp «åpen forskning» og «åpne forskningsdata». Når forsknings- og høyere utdannelsesinstitusjoner ikke sikrer seg rettigheter til dataene som genereres av våre forskere og studenter, så blir de ikke delt av private aktører og brukes dermed heller ikke til den omfattende verdiskapingen som Brun ønsker seg.

Må sette dagpengene i arbeid

Marius Tuft Mathisen, førsteamanuensis ved NTNUs Entreprenørskole og daglig leder i Appfarm as

De neste ukene og månedene blir en stor utfordring for det norske folk, næringslivet og myndighetene. Vi må alle delta i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte, støtte den enorme innsatsen til helsevesenet og generelt ta vare på hverandre.

Samtidig må vi opprettholde arbeidsplasser og hindre en økonomisk kollaps.

En naturlig respons i næringslivet er nå å stoppe alle utviklings- og innovasjonsprosjekter og fokusere på likviditet og kritisk drift. Jeg vil oppfordre våre store selskaper til å fortsette slike prosjekter så langt det er mulig. Dette kan være en mulighet for å få satt tempo på ideer og initiativ som de ikke har hatt anledning til å prioritere før.

Norge har endelig fått et stort og aktivt økosystem av innovative start-ups og SMB som står klare til å bidra. Men vi, og Norge, trenger nå at bedriftene fortsetter samarbeidet og ikke stopper opp.

Myndigheter og virkemiddelapparatet viser tydelig at de vil gjøre det som er nødvendig for å få økonomien gjennom krisen. Tiltakene som er lansert så langt er bra, men vi trenger også tiltak som kan gjøre norske start-ups og SMB i stand til å bidra.

Gi oss muligheten til å fortsette innovativ og entreprenøriell aktivitet. Det vil ikke skje ved å permittere ansatte. Fjern arbeidsgiveravgiften midlertidig og tillat at dagpenger blir brukt i aktivt arbeid.

Ledelse i Forsvaret

Gunnar Berge Lindholm, Oslo

Orlogskaptein Silje Steffensen skriver ufortrødent om sin opplæring av norske sjøoffiserer, med glitrende filosofering omkring fremtredende ledelsesteorier. Hun har selv syv års tydeligvis vellykket erfaring fra norsk fregatt, og siste artikkel i DN 10. mars illustreres av våkent mannskap på broen til fregatten «Otto Sverdrup».

Det er godt gjort å kunne være så bramfri kort tid etter tragedien med fregatten «Helge Ingstad».

Selv husker jeg fortsatt med sorg Vassdalen-ulykken i mars 1986 hvor halvparten av en ingeniørtropp omkom, etter feilvurderinger gjort av øvelsesledelsen. Den gang var jeg selv reserveoffiser og sjef for en ingeniørtropp, men lykkeligvis ikke innkalt til denne øvelsen. I hele Hæren var vi den gang på tross av smerten stolt av hvordan vår ledelse fra topp til bunn tok ansvar og viste ydmykhet.

Noen dosering om teoretisk lederskap kan jeg ikke huske i etterkant, men derimot la man seg på sinne Holberg-sitatet «Et er et søkort at forstaa, et andet skib at føre».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.