Halvor Hoddevik og Richard Priestley har 16. desember et innlegg i DN der de nok en gang, på vel syvende året, fremsetter påstander om at vi taper penger. Dette er ikke bare hakk i plata, det er også feil plate!

Siden de startet med kritikken og ba oss om å slutte med aktiv forvaltning, altså fra 2014 og til og med 15. desember, har vi tjent 66 milliarder kroner ekstra for det norske folk.

Dag Huse
Dag Huse

Dette er penger som står på konto.

Vi er glade for at Hoddevik og Priestley mener eierskapsarbeidet har vært godt. Dette bygger på en inngående kunnskap om selskapene og en mulighet til å gjøre endringer i eierskapet. Vår kunnskap om selskapene gjør at ledelsen vil treffe oss og lytte til hva vi sier.

Vi mener sånn sett at aktiv forvaltning er en forutsetning for å utøve vårt mandat.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord)

Kostnadene for forvaltningen i fondet fra og med 2014 og til og med tredje kvartal i år har vært 5,5 basispunkter per år. Dette er svært lavt sammenlignet med andre sammenlignbare fond. I tillegg er det verdt å merke seg at avkastningen er etter alle transaksjonskostnader som vi har hatt, både ved den daglige forvaltningen og ved store omlegginger av forvaltningsmandatet.

Hoddevik og Priestley fremstiller det som at risikojustering av avkastningstall er en eksakt vitenskap og at man kan trekke bastante konklusjoner, både når det gjelder statistisk signifikans og valg mellom imperfekte modeller. Magnus Dahlquist og Bernt Arne Ødegaard gjennomgikk fondets aktive forvaltning i 2018. De sier følgende: «Å se på flere ulike faktorer kan veie opp for at det ikke er enighet om den foretrukne modell».

Vi rapporterer årlig en rekke risikojusterte avkastningstall. Disse er basert på ulike modeller, fordi nettopp valget av dem påvirker analysen. Det vi i alle år har prøvd å si er at det ikke finnes to streker under svaret for slike analyser. Derfor er det svært unyansert at kronikkforfatterne påstår det.

Det eneste det finnes to streker under, er pengene som står på konto.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.