Fredrik Heffermehl har stort engasjement rundt fredsprisen og Nobels testament, men hans innlegg i DN den 15. juni bygger på misforståelser. Det er ingenting i Alfred Nobels testament eller Nobelstiftelsens vedtekter som hindrer at Stortinget kan yte økonomisk grunnstøtte til Nobelinstituttet. Tvert imot er det slik det fungerer for de andre Nobelprisene.

Alfred Nobels testament pekte på fire institusjoner som forvaltere av Nobelprisene. Det norske storting fikk ansvaret for fredsprisen.

Oppdraget i testamentet gikk altså ikke direkte til Nobelkomiteen, men til Stortinget, som i stortingsmøte enstemmig og med stor glede påtok seg dette. Det faktum at dette er en unik rolle for et nasjonalt parlament, endrer ikke testamentets ansvarsplassering.

Det meget grundige arbeidet med å velge prisvinnere, samt organiseringen av prisutdeling og Nobelfest, fullfinansieres av Nobelstiftelsen, som forvalter arven etter Nobel. Dette gjelder for alle prisene, også fredsprisen. Denne finansieringen sikrer den helt avgjørende uavhengighet som Nobelstiftelsens vedtekter krever for de komiteer som utpeker prisvinnere.

I starten ble et bidrag på 300.000 kroner satt av til organisasjonskostnader for hver av prisene. I Oslo ble mye av disse pengene anvendt til å kjøpe Nobelinstituttets bygning.

Her er det viktig å understreke at Nobelstiftelsen ikke kan forskjellsbehandle de ulike priskomiteene. Alle priskomiteene får et like stort bidrag. (Men vel å merke får Nobelkomiteen i Oslo den ekstra kompensasjon som Heffermehl etterlyser for å finansiere en egen prisutdeling og bankett for fredsprisvinnere.)

Her er vi ved sakens kjerne. Det årlige bidraget fra Nobelstiftelsen til prisarbeidet dekker nemlig ikke alle kostnader for institusjonene, og for Det Norske Nobelinstitutt er dette over år blitt presserende.

I Sverige bærer de ulike prisinstitusjonene selv store deler av kostnadene for drift av bygninger, kommunikasjon, ikt og digital sikkerhet, samt betydelig forskningsinnsats som priskomiteene trekker veksler på i sitt arbeid. I tillegg har svenske myndigheter definert Nobel-uken i desember som et nasjonalt sikkerhetsanliggende og tar derfor hele regningen for sikkerhetsutgifter.

I Norge har Stortinget historisk ikke på samme måte sikret tilsvarende forutsetninger for den norske Nobelkomiteens arbeid. Det bør nå gjøres, og det kan gjøres på en måte som ikke kan så tvil om Nobelkomiteens uavhengighet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.