Norge sett fra Ring 1

Redaktøren av Dagens Næringsliv blottlegg ei manglande forståing for livet utanfor Ring 1 kva gjeld næringsliv, eksport og klima.

Vi kan vera einig i ein ting – den enklaste måten å kutte utslepp på i Noreg er å legge ned det meste av næringslivet som genererer CO2 og bruker energi. Men kva skjer då, skriv artikkelforfattaren. Her fra Hydro Aluminium sitt anlegg på Karmøy.
Vi kan vera einig i ein ting – den enklaste måten å kutte utslepp på i Noreg er å legge ned det meste av næringslivet som genererer CO2 og bruker energi. Men kva skjer då, skriv artikkelforfattaren. Her fra Hydro Aluminium sitt anlegg på Karmøy.Foto: Marie von Krogh
Publisert 12. February 2024, kl. 12.23Oppdatert 12. February 2024, kl. 12.23