Den kvinnelige søkeren Ida Wolden Bache har jobbet i Norges Bank i en årrekke, har en glimrende utdannelse og vet både akkurat hva banken skal gjøre og hvordan den skal gjøre det.

Norges Bank har tre hovedoppgaver, i prioritert rekkefølge:

  • Utøve en ansvarlig pengepolitikk, altså styre renten.

Dette har de en stor fagavdeling til å gjøre, men endelig beslutning hviler hos hovedstyret. Det er ingen tvil om at Wolden Bache har best forutsetninger for dette, i form av både kompetanse og erfaring fra systemet som arbeider med dette hver dag. Dette er den oppgaven det vil gå mest tid til.

  • Ha beredskap for finansielle tiltak i krisetider.

Dette kan dreie seg både om det finansielle systemet (bankkriser), om sammenbrudd i betalingssystemet (it-kollaps), om internasjonale finansielle kriser (pengesystemet og likviditetstilførsel) og om beredskap ved åpne eller skjulte angrep på Norge og norsk finansiell infrastruktur (pågår hele tiden). Begge kandidater er godt kvalifisert til oppgaven.

  • Være ansvarlig for kapitalforvaltningen.

Dette er det en hel organisasjon – Nbim – som er satt opp for å kontrollere, og en egen visesentralbanksjef som skal passe på. Hvis man er urolig for kontrollen med kapitalforvaltningen, så er det hele det apparatet som må styrkes, og ikke bare sentralbanksjefen på toppen. Det er ingen tvil om at begge kandidater kan gjøre denne jobben, men det er god grunn til å spørre om hele apparatet som skal bistå med dette er stort nok til å være en reell motvekt mot Nbim og Nbims selvbilde. Dette er det absolutt verd å ta fatt i, men da bør man heller spørre seg om man trenger ti stillinger til, ikke bare en som skal drive med dette som sin tredje viktigste oppgave, på deltid.

Når man ser på oppgavene banken skal levere på, er det liten tvil om at Ida Wolden Bache er den beste kandidaten til jobben.

Siv Jensen
Siv Jensen (Foto: Mikaela Berg)

Ikke et vondt ord om Jens Stoltenberg. Han er en imponerende, kunnskapsrik og drivende dyktig fyr med en lang merittliste. Det gir han imidlertid ikke fribillett inn i nye toppstillinger.

Det er liten tvil om at både Stoltenberg og Wolden Bache er godt kvalifisert for jobben. Men spørsmålet er ikke bare hvem som er best kvalifisert, men kanskje viktigst av alt hva som er det beste valget for Norges Bank.

Jens Stoltenberg er god venn av og tett koblet politisk til landets statsminister Jonas Gahr Støre. Med Stoltenberg som sentralbanksjef vil det sås sterk tvil om uavhengigheten til Norges Bank.

Hvis dette skjedde i et annet land enn Norge, ville man ristet på hodet.

Sentralbanken skal være uavhengig. Og så skal vår internasjonalt mest profilerte politiker sitte på toppen av den? Nbim og Oljefondet skal være politisk uavhengige. Og så skal vår internasjonalt mest profilerte politiker sitte på toppen av den?

Vi vet akkurat hva vi selv hadde tenkt i Norge om den britiske sentralbankens uavhengighet om Boris Johnson hadde blitt sentralbanksjef i Storbritannia eller Göran Persson hadde blitt det i Sverige. Vi vet akkurat hva vi hadde tenkt om upolitiske investeringsfond hvis en tidligere forbundskansler i Tyskland hadde ledet et tysk pensjonsfond, eller en tidligere fransk president den franske stats investeringsselskap. Uansett hvor høy integritet og uavhengighet Jens Stoltenberg har – hvor naiv går det an å være?

Dersom en tidligere toppolitiker får en slik jobb, i en stilling der statsministeren selv sier han er inhabil til å vurdere det, forteller det omverdenen at «the fix is in». Det samme skjer nå som for tredje gang i Norges Bank-sammenheng. Først var det Tangen-saken. Så en rotete prosess ved utnevnelsen av visesentralbanksjef, og nå dette på toppen.

Det er egentlig synd at med en så utmerket mann som Stoltenberg, uansett hvor alene han har tenkt å gjøre jobben, vil alle tenke at her er det tatt noen telefoner. Det gjør enhver uttalelse og handling fra sentralbanken mindre troverdig. Det øker rett og slett risikopremien på norske beslutninger. Og det er riktig, for enten er det risiko for at beslutningen er tatt under politisk innflytelse, eller så er det risiko for at man tar for hardt i for å markere at man ikke har tatt politiske hensyn.

Kron eller mynt – Stoltenberg taper.

Begge søkere er «innsidere», men den ene er en upolitisk innsider som har gjort den jobben som faktisk ligger nærmest, i lang tid. Begge er «bedt» om å søke, men den kvinnelige søkeren var en åpenbar kandidat og ville vært det utvilsomme og umiddelbare valget for stillingen hvis ikke nettopp denne mannen med støtte av sitt nettverk hadde søkt.

I Norge har vi et tydelig uttalt mål om å styrke kvinners rettigheter og likestilling. Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter. Det vil være et betydelig tilbakeslag for likestillingen dersom man bevisst velger bort den beste kandidaten til denne stillingen – en kvinne – for en mann som nærmer seg pensjonsalder, men som mange mener «fortjener jobben» på bakgrunn av sin globale innsats.

Det understreker i så fall at «gutteklubben Grei» alltid går foran. Uansett.

Norges Bank har aldri hatt en kvinnelig leder. Når vi nå er så heldige at den beste kandidaten for jobben er en kvinne – og som ikke setter troverdighet og omdømme i fare – burde valget være enkelt.

Jens Stoltenberg har vært en ivrig forkjemper for likestilling. Her har han mulighet til å vise det i praksis.

Det beste ville være om Stoltenberg trakk sitt kandidatur og viste respekt for at det finnes en godt kvalifisert kvinne til jobben.

Og hvis hovedutfordringen er at man trenger en sterk mann på toppen for å holde Nicolai Tangen i ørene: Har man problemer med sterke menn, er den beste til å holde dem i ørene en sterk kvinne.

… vil alle tenke at her er det tatt noen telefoner. Det gjør enhver uttalelse og handling fra sentralbanken mindre troverdig. Det øker risikopremien på norske beslutninger

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.