I Norges Bank har sentralbanksjefen ansvaret for den daglige drift etter nærmere instruks fra hovedstyret. Under seg har sentralbanksjefen to visesentralbanksjefer. Problemet, slik jeg ser det, er at den daglige leder også er leder av hovedstyret. I styret er de to visesentralbanksjefene henholdsvis første og andre nestleder. Det betyr at de tre fremste representanter i styret som har ansvaret for forvaltningen av sentralbanken, også er de tre fremste ansatte i banken. Dette gir etter min oppfatning ingen mening og er i strid med alminnelige prinsipper for ledelse og forvaltning.

Her er det ikke grobunn for dialog, noe Nicolai Tangen-saken viser klart. Øystein Olsen «snakket med seg selv» og kom ikke videre.

I samtlige selskaper på Oslo Børs er det en ekstern styreleder Så også for eksempel i Folketrygdfondet, med betydelig forvaltningsansvar, og i større statlige virksomheter og for eksempel Norges Handelshøyskole og NTNU. Den lite tidsmessige styringsmodellen henger imidlertid igjen for eksempel ved universitetene i Oslo og Bergen, hvor rektor også er styrets leder. Dialog?

La meg tilføye at Øistein Olsen neppe kan gis avskjed fra sin stilling som sentralbanksjef. Han ansatte Tangen på vilkår som de var enige om. Han klarte ikke å demme opp for interessekonflikter, slik finanskomiteen så det, men det betyr ikke at han har utvist grov uforstand i tjenesten, som er vilkåret for avskjed, men han kunne likevel ha spart seg for å si under pressekonferansen – så gjorde også Tangen – at han mente at den avtalen de gjorde først var god nok. Muligens kan det tyde på manglende forståelse av det samfunnsansvar han har og ikke å se ut over sin egen sfære. Dette svekker hans omdømme og den tiltro man kan ha til ham.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.