Otto Gregussen, generalsekretær, Norges Fiskarlag og Geir Ove Ystmark, administrerande direktør, Sjømat Norge

Innlegg: Blir det eit sjøslag med Storbritannia?

Skiftande regjeringar dei siste tiåra har uttrykt ei målsetjing om at marknadstilgangen for norsk sjømat internasjonalt må bli betre. Vi opplever at det er politisk semje om dette. Forhandlingane om ein ny frihandelsavtale med Storbritannia kan bli ein syretest for dette breie politiske forliket.

Publisert: Oppdatert:

Frå neste årsskifte går Storbritannia ut av EØS-samarbeidet, og nye handelsavtaler må på plass.
Frå neste årsskifte går Storbritannia ut av EØS-samarbeidet, og nye handelsavtaler må på plass. (Foto: Olivier Hoslet/AFP/NTB Scanpix)