Innlegg: Blir det eit sjøslag med Storbritannia?

Skiftande regjeringar dei siste tiåra har uttrykt ei målsetjing om at marknadstilgangen for norsk sjømat internasjonalt må bli betre. Vi opplever at det er politisk semje om dette. Forhandlingane om ein ny frihandelsavtale med Storbritannia kan bli ein syretest for dette breie politiske forliket.

Frå neste årsskifte går Storbritannia ut av EØS-samarbeidet, og nye handelsavtaler må på plass.
Frå neste årsskifte går Storbritannia ut av EØS-samarbeidet, og nye handelsavtaler må på plass.Foto: Olivier Hoslet/AFP/NTB Scanpix
Publisert 16. July 2020, kl. 18.08Oppdatert 16. July 2020, kl. 18.08