Det er særlig to ting som bekymrer meg når jeg vurderer muligheten for økt privat verdiskaping etter koronapandemien: Det ene er den enorme veksten i offentlige utgifter. Det andre er at det virker noe nær umulig å bli kvitt den særnorske straffeskatten på norske eiere: formuesskatten.

Stein Lier-Hansen
Stein Lier-Hansen (Foto: Ingeborg Refsnes)

Vi er nødt til å få til økt norsk verdiskaping i privat sektor. Det handler om vår fremtidige velferd, og det handler om å få arbeidsløse tilbake i full jobb. Unntakstilstanden under koronapandemien har vært særlig tung for privat sektor.

Det er der jobbene har gått tapt. Det er der de må komme tilbake.

Men det blir ikke lett. OECD har sett på ulike land, og målt andel offentlig ansatte og offentlig sektors del av den samlede verdiskapingen i landet. Offentlig sektor står for to av tre kroner i norsk økonomi. Det offentliges andel av verdiskapingen har vokst fra 60,5 prosent i 2019 til 66 prosent i 2020. Det er den kraftigste økningen registrert i ett enkelt år i nyere tid.

Som om ikke dette var nok, er det altså slik at én av tre arbeidsføre nordmenn jobber i offentlig sektor. Gjennom pandemien har meningsmålinger vist at flere og flere ønsker seg en trygg jobb i offentlig sektor. Privat sektor sakker akterut, popularitetsmessig. Ikke rart, kanskje. Hvem ønsker å bli nedstengt og fratatt jobben neste gang en pandemi eller annen styggedom melder seg?

Mer enn 50 år med oljerikdom har ikke gjort nordmenn til eksperter på kutt i offentlige budsjetter, snarere tvert imot. Statsbudsjettene har est ut år om annet. I år er statsbudsjettet på 1400 milliarder kroner. Finlands statsbudsjett er på 600 milliarder. Svenskene – som er dobbelt så mange som oss – har et statsbudsjett for 2021 på 900 milliarder norske kroner.

Den dårlige nyheten, som samtidig er den gode nyheten, er at vi må kutte. Det vet også statsminister Erna Solberg. I sin seneste tale til Høyre-tillitsvalgte snakket hun varmt om gründere. Hennes partifelle Aleksander Stokkebø vil legge til rette for en stor satsing på privat næringsliv. Han har skjønt at det må bli flere norske arbeidsplasser i privat sektor i fremtiden, for målet er jo at disse i neste omgang skal være med på å finansiere offentlig sektor.

I et slikt perspektiv er det ekstra skuffende at Høyre nå distanserer seg fra målet om å bli kvitt formuesskatten. I sitt nye forslag til partiprogram fjerner partiet formuleringen om å «på sikt fjerne hele formuesskatten». Nå skal det i stedet hete: «Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske jobber. Fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt».

Til Linda Helleland og resten av programkomiteen i Høyre vil jeg si: Dette er for dårlig, dette er et knefall for venstresidens demagogi. Dette hadde jeg virkelig ikke ventet.

I Norsk Industri har vi et betydelig antall medlemsbedrifter som er eid av personlige eiere. Vi har kanskje enda flere bedriftsmedlemmer som er eid av utlendinger, eller er helt og delvis statseide. Utenlandsk eide bedrifter rammes ikke av formuesskatten, det gjør heller ikke bedriftene med offentlig eierskap.

Utenlandsk eide bedrifter rammes ikke av formuesskatten

Men det mekaniske verkstedet, skipsverftet, møbelfabrikken eller hotellet som er hjørnesteinsbedriften i mange mindre samfunn, de er ofte eid av nordmenn. De er – som for eksempel Hotel Ullensvang – eiere i femte generasjon. Hvorfor de skal måtte betale en ekstraskatt til staten fordi de er norske eiere, forblir en grov og stor urimelighet.

Det er en straffeskatt på norsk eierskap disse må leve med. Og det blir ikke mer akseptabelt av at Norge snart er helt alene om å kreve inn denne skatten. Selv de svenske sosialdemokratene klarte å kvitte seg med formuesskatten.

Jeg håper at det kommende landsmøtet i Høyre forsterker formuleringene om formuesskatten i det partiprogram som skal vedtas. Og så forventer jeg såpass edruelighet av Arbeiderpartiet at de blir med på en dugnad for norsk eierskap. Det er ikke å forvente for mye i en situasjon med 200.000 arbeidsløse etter at pandemien har herjet med næringslivet i mer enn ett år.

Vi må ha arbeidsløse tilbake i jobb. Da må det skapes jobber i den verdiskapende delen av økonomien. I privat sektor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.