Når skogbruket skal ta over

Norge må gjenskape en robust treforedlingsindustri.

Hva kan skogbruksnæringen selv bidra med da? Først og fremst sitter vi på en fantastisk og for lite utnyttet råvarebase. Kombinert med gode logistikkløsninger og forutsigbare leveranser er dette et avgjørende bidrag til ny industrietablering, skriver artikkelforfatteren. Foto: Javad Parsa
Hva kan skogbruksnæringen selv bidra med da? Først og fremst sitter vi på en fantastisk og for lite utnyttet råvarebase. Kombinert med gode logistikkløsninger og forutsigbare leveranser er dette et avgjørende bidrag til ny industrietablering, skriver artikkelforfatteren. Foto: Javad Parsa
Publisert 22. July 2018, kl. 18.33Oppdatert 22. July 2018, kl. 18.33