Gøril Bjerkan og Kristin Clemet har en debatt gående om arbeidet i det såkalte Avkommersialiseringsutvalget. I Bjerkans innlegg i Dagens Næringsliv 8. mars blir mitt navn trukket inn. Det spekuleres i om Kristin Clemet og jeg, som departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, kan ha hatt kontakt rundt utformingen av mandatet til utvalget.

«Indisiene» er at jeg var delaktig i et offentlig utredningsarbeid som leverte innstillinger til utdanningsminister Kristin Clemet for 20 år siden, og at Clemet var statsråd da jeg ble direktør i Utdanningsdirektoratet for 19 år siden.

Vi har i Norge en lang tradisjon for uavhengig og partipolitisk nøytralt embetsverk. Vi jobber hver dag for den til en hver tid sittende statsråd, og skiftes ikke ut ved skifte av politisk ledelse. De fleste av oss som jobber i forvaltningen har derfor opplevd å starte et arbeid under en statsråd og fortsatt, kanskje med en annen retning, under en ny statsråd. Vi jobber naturligvis ikke for avgåtte statsråder.

Det å spre mistanker om at embetspersoner har illegitim kontakt med tidligere statsråder for å fremme spesielle politiske synspunkter, er etter min mening veldig uheldig. Forvaltning og embetsverk er avhengig av tillit både fra tidligere, nåværende og fremtidige politiske ledelser, og også fra befolkningen generelt.

Å prøve å undergrave den tilliten ved å fremme grunnløse og konspiratoriske ideer rundt navngitte embetspersoner er noe jeg håper vi ikke får se mer av.

For ordens skyld: Da mandatet for Avkommerialiseringsutvalget ble utarbeidet og vedtatt, var jeg ikke engang ansatt i KDD, og hadde selvsagt ikke noe med det å gjøre. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik har redegjort for arbeidet med mandatet i et svar på skriftlig spørsmål til Stortinget 16. februar i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.