I Norge skjer det ikke stort for å bedre balansen mellom den statlige og de private medievirksomhetene. Medietilsynet leverte i vår en rapport der konklusjonen var at NRK ikke representerer noen trussel mot de private mediebedriftenes mulighet til å finansiere journalistikk. I høringsrunden som fulgte, ble konklusjonene tilbakevist og så ble det stille. Vi er likevel bekymret for at rapporten kan ha fått gehør blant våre folkevalgte. Det kan i så fall bli fatalt for de mediepolitiske valgene som nå må tas.