Smartere bruk av togmilliarder

Godstransport er ikke lønnsomt for jernbaneselskapene. Investeringer bør skje der kundene vil bruke jernbanen.

Det er viktige samfunnsøkonomiske argumenter for gods på tog, som forsvarer å bruke offentlige midler. Foto: Oddvar Foss
Det er viktige samfunnsøkonomiske argumenter for gods på tog, som forsvarer å bruke offentlige midler. Foto: Oddvar Foss
Publisert 12. April 2018, kl. 18.45Oppdatert 12. April 2018, kl. 18.45