Are Kjensli, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport

Smartere bruk av togmilliarder

Godstransport er ikke lønnsomt for jernbaneselskapene. Investeringer bør skje der kundene vil bruke jernbanen.

Publisert: Oppdatert:

Det er viktige samfunnsøkonomiske argumenter for gods på tog, som forsvarer å bruke offentlige midler.
Det er viktige samfunnsøkonomiske argumenter for gods på tog, som forsvarer å bruke offentlige midler. (Foto: Oddvar Foss)