Verdier skapes ikke i isolasjon

Investorer kan ikke snakke om aksjonærverdier uten å se selskapet i en større kontekst.

NUES-anbefalingen som er foreslått er at «styret bør utarbeide klare mål, strategier og risikoprofil for virksomheten, slik at selskapet skaper verdier for aksjonærene.» Vi er enig, men det stopper ikke der. Selskaper og investorer er nødt til å se i et videre perspektiv og ivareta også andre interessenters verdier, skriver artikkelforfatterene. Foto: Istock/Getty Images
NUES-anbefalingen som er foreslått er at «styret bør utarbeide klare mål, strategier og risikoprofil for virksomheten, slik at selskapet skaper verdier for aksjonærene.» Vi er enig, men det stopper ikke der. Selskaper og investorer er nødt til å se i et videre perspektiv og ivareta også andre interessenters verdier, skriver artikkelforfatterene. Foto: Istock/Getty Images
Publisert 15. July 2018, kl. 18.55Oppdatert 15. July 2018, kl. 18.55