Nye og mer effektive klimatiltak for persontransporten

Mens Miljødirektoratet i 2020 mente at elbiler kunne løse klimautfordringene, er ny anbefaling å redusere den totale bilparken og bilbruken mest mulig.

Miljødirektoratet forutsetter at kollektivtrafikken raskt kan utvide kapasiteten til å betjene flere reisende. Stortinget bør følge dette opp under behandlingen av Nasjonal transportplan, skriver artikkelforfatterne.
Miljødirektoratet forutsetter at kollektivtrafikken raskt kan utvide kapasiteten til å betjene flere reisende. Stortinget bør følge dette opp under behandlingen av Nasjonal transportplan, skriver artikkelforfatterne.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 29. May 2024, kl. 11.02Oppdatert 29. May 2024, kl. 11.02