Det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) fyller ti år i år. Det er et nært, operativt samarbeid som bidrar til et sikrere Norden. Nå tar de nordiske landene nye skritt for å være bedre beredt hvis en krise oppstår.

De nordiske landene forenes av geografi, historie, kultur og verdier. Sammen har vi et ansvar for å bevare freden og stabiliteten i vår del av verden. Vi er avhengige av hverandre for tilgang til varer, aksess til havner, funksjonell og sammenhengende infrastruktur og transportruter som krysser våre grenser. Det er i vår felles interesse at Nord-Europa er trygt.

Vi lever i en uforutsigbar tid, der nye utfordringer og trusler kan gi følelsen av utrygghet i samfunnet. Derfor må vi stå klare til å forsvare våre demokratiske samfunn. En omfattende sikkerhetskrise i Norden vil påvirke alle de fem landene. For å leve opp til ansvaret vi har for sikkerheten i vår region, må vi fortsette å styrke vår evne til å handle sammen. Under det nordiske forsvarsministermøtet denne uken stiller alle landene seg derfor bak en krisemekanisme for konsultasjoner innenfor det nordiske forsvarssamarbeidet. Målet er å styrke informasjonsdelingen og koordineringen under kriser og konflikter, slik at vi er bedre forberedt hvis en krise oppstår.

Målet med det nordiske samarbeidet er å styrke deltagerlandenes nasjonale forsvar, kartlegge mulige synergier og finne effektive felles løsninger. Dette har vært målet siden starten, og det utgjør fortsatt basisen for det nordiske forsvarssamarbeidet.

Russlands illegale annektering av Krim i 2014 og den fortsatte aggresjonen i Øst-Ukraina har forverret sikkerhetssituasjonen også i vår region. Russland har modernisert og rustet opp forsvaret sitt, også i vårt nærområde. Vi ser økt russisk militært nærvær og aktivitet, også i de store havområdene i nord. Permanent utplassering av avanserte våpensystem nær grensen til Norge er ett eksempel på dette.

Alle de nordiske landene har et ansvar for å opprettholde freden og stabiliteten i vår del av verden. Dette har gjort det nordiske samarbeidet enda mer nødvendig.

Når de nordiske landene nå markerer at Nordefco fyller ti år, er det klart at vår felles innsats har gitt konkrete resultater. I begynnelsen fokuserte vi på å skape gode og kostnadseffektive løsninger av felles interesse, ikke bare hjemme men også internasjonalt. Vi opprettet et samarbeid om nordisk taktisk flytransportstøtte (Nortat). Vi samarbeidet enda tettere internasjonalt, som i Afghanistan. Den siste tiden har vi fortsatt dette samarbeidet i Mali. Vi har dessuten brukt både det norske, svenske og finske luftrommet i øvingskonseptet Cross Border Training.

Siden 2014 har samarbeidet blitt mer operativt og fokusert på sikkerhetssituasjonen i våre nærområder. Vi har opprettet sikker kommunikasjon mellom hovedstedene, forenklet tilgangen til hverandres territorium, tatt skritt for å bedre vår felles situasjonsforståelse og utviklet evnen til å utveksle luftromsinformasjon. Vi er også enige om en ordning som gjør at flyene våre kan bruke landingsbaser i andre nordiske land, for eksempel om værforholdene krever det. Vi har også samarbeidet tett om flyøvelsen Arctic Challenge Exercise som i år ble gjennomført som en kvalifiserende flaggøvelse, i nært samarbeid med USA. Disse nordiske øvelsene komplementerer samarbeidet mellom Nato og partnere, som Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor.

Visjonen for det nordiske samarbeidet peker ut retningen for samarbeidet frem mot 2025. Visjonen viser vår felles forståelse av at en alvorlig sikkerhetskrise i Norden vil påvirke oss alle, og at vi er forberedt og utstyrt til å handle sammen – i fred, krise og konflikt.

Gjennom å etablere en mekanisme for krisekonsultasjoner har de nordiske landene tatt nye skritt for å kunne samarbeide ikke bare i fredstid, men også i krise og konflikt. Denne nye mekanismen vil gjøre det mulig å få en felles situasjonsforståelse. Deltagerlandene kan konsultere hverandre når stabiliteten i regionen, landenes territorielle integritet eller sikkerhet er truet. Mekanismen kan også brukes for diskusjon og samordning av standpunkter ved internasjonale situasjoner som har implikasjoner for Norden eller der våre land har felles sikkerhetsinteresser.

Vi kommer til å fortsette arbeidet for å styrke Nordefco som plattform for sikkerhets- og forsvarspolitisk dialog og effektivt praktisk samarbeid. Et nært nordisk forsvarssamarbeid øker vår militære evne og styrker vår mulighet til å handle sammen. Når vi trener og øver sammen med de andre landene styrker vi vår kapasitet til å agere sammen. Samtidig sender vi et tydelig signal til potensielle angripere om at vi vil forsvare oss om det trengs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.