Det inngår mange kriterier i en kravspesifikasjon til et sykehus av dette formatet. Ett av dem er evnen til å møte de fremtidige krav som kommer, som i dag er ukjente. Kriteriet er lite behandlet i innleggene om Nytt Universitetssykehus for Oslo (NUSO). Jeg mener kriteriet bør anses som det viktigste. La oss se på situasjonen:

Ullevål sykehus (OUS) har i sin 132-årige historie, tilpasset seg utviklingen, oppført nye bygg, ombygget andre deler, og utviklet seg som Oslo universitetssykehus. Det er imidlertid klart at deler av bygningsmassen har en standard langt under dagens krav. Arealet på Ullevål vurderes som tilstrekkelig robust til å imøtekomme de behov og arealkrav som måtte komme.

Arealet av Gaustad er vesentlig mindre enn Ullevål-arealet. Planleggerne har ikke fått plass til de funksjoner et optimalt NUSO burde inneholde. Løsningen er Nytt Aker sykehus. Konsekvensen er et massivt bygningskompleks med ekstremt høye bygninger på Gaustad.

Gaustad-arealet vil være fullt utnyttet ved starten. Det er vanskelig å se for seg hvordan senere utvidelser eller ombygginger skal kunne gjennomføres. Gaustad mangler arealpotensial for å møte utviklingskrav for et planleggingstidsrom på 100 år, et kriterium som alene burde utelukke Gaustad som stedsvalg for NUSO.

Jeg forstår ikke hvorfor de faglige rådgiverne ikke har advart styret i Helse Sør Øst og statsråden om betydningen av å ha full fleksibilitet over lang tid. Det er også andre kriterier som taler for at OUS blir NUSO, arealpotensialet er imidlertid det sentrale punktet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.