Spalten Lederlivet handlet om verdier 2. januar og fortjener et svar. Ekteparet Nesset Midelfart har rett i at verdiarbeid ikke alltid fungerer etter hensikten. Dog er de lite nyanserte når de besvarer et leserinnlegg vedrørende verdiers verdier på følgende måte: «At du er i tvil om utarbeidelsen av verdier fører til reelle resultater, er meget berettiget, og det er faktisk slik at det er mye som tyder på at dette er helt meningsløst arbeid».

Vel, mye tyder på at det ikke er meningsløst hvis man evner å se at samlende verdier – skapt av både ledere og medarbeidere – er et godt utgangspunkt for å definere konkrete normer og synlige uttrykk for kultur («artefakter»). Forholdet mellom verdier, normer og synlige kulturuttrykk er godt beskrevet av den amerikanske forfatteren og professoren Edgar Schein. Jeg opplever at når normene (spilleregler) utvikles sammen med medarbeiderne, og de samsvarer med verdiene, er det kortere vei til å hevde at verdiene har en praktisk og handlingsorientert funksjon. Når ledere og medarbeidere handler i samsvar med gitte standarder og normer, er det lettere å bevege mennesker i riktig retning.

Integritet skaper tillit og er plattform for produktivitet og positivitet. I it-selskapet Miles benytter de sine retningsgivende verdier «faglig autoritet» og «varme» allerede i jobbintervjuet. Om jobbsøker ikke antas å være i stand til å bry seg om kolleger og kunder, vil han/hun ikke bli tilbudt jobb i Miles.

Kulturbygging starter med verdier og fortsetter med forventede adferdstrekk (normer) og synlige uttrykk for kultur. Verdiene, gitt at de utvikles på en inkluderende, samlende og smart måte, vil kunne bidra til ønsket kultur.

Det er i handlinger og holdninger at kultur skapes, og verdiene har selvsagt sin plass i dette arbeidet. Således er verdidefinering og verdietterlevelse et meningsfullt arbeid for alle som arbeider målrettet med verdibevisst ledelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.