Thomas Dahl, professor ved faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU

Må ta Pisa i bruk

Skolefolk, politikere og forskere fører gjerne diskusjoner om OECD og Pisa. De bør også ta i bruk innsikten fra undersøkelsene.

Publisert: Oppdatert:

Finland og Sverige er de landene som har falt mest når det gjelder elevenes ferdigheter på flere områder siden Pisa startet. I Norge kunne vi brukt Pisa til å få bedre innsikt i både hva den finske suksessen og det jevne fallet de siste tiårene skyldes, og dermed på en bedre måte lært av Finland.
Finland og Sverige er de landene som har falt mest når det gjelder elevenes ferdigheter på flere områder siden Pisa startet. I Norge kunne vi brukt Pisa til å få bedre innsikt i både hva den finske suksessen og det jevne fallet de siste tiårene skyldes, og dermed på en bedre måte lært av Finland. (Foto: Aleksander Nordahl)