Må ta Pisa i bruk

Skolefolk, politikere og forskere fører gjerne diskusjoner om OECD og Pisa. De bør også ta i bruk innsikten fra undersøkelsene.

Finland og Sverige er de landene som har falt mest når det gjelder elevenes ferdigheter på flere områder siden Pisa startet. I Norge kunne vi brukt Pisa til å få bedre innsikt i både hva den finske suksessen og det jevne fallet de siste tiårene skyldes, og dermed på en bedre måte lært av Finland. Foto: Aleksander Nordahl
Finland og Sverige er de landene som har falt mest når det gjelder elevenes ferdigheter på flere områder siden Pisa startet. I Norge kunne vi brukt Pisa til å få bedre innsikt i både hva den finske suksessen og det jevne fallet de siste tiårene skyldes, og dermed på en bedre måte lært av Finland. Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 25. January 2017, kl. 19.43Oppdatert 19. April 2017, kl. 11.04