Taran Fæhn, SSB, Cathrine Hagem, SSB, og Knut Einar Rosendahl, Handelshøyskolen ved NMBU

Norsk oljekutt kan fortsatt virke

Skiferoljen har gjort oljetilbudet mer prisfølsomt, men hvor mye? Opec står fortsatt for 40 prosent av tilbudet, og fornybar energi øker.

Publisert: Oppdatert:

Mye tyder på at konkurransen fra andre energibærere vil øke frem mot 2030, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren, noe som tilsier at kutt i norsk oljeproduksjon kan få sterkere effekt på globale utslipp.
Mye tyder på at konkurransen fra andre energibærere vil øke frem mot 2030, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren, noe som tilsier at kutt i norsk oljeproduksjon kan få sterkere effekt på globale utslipp. (Foto: Gunnar Lier) Mer...
Forsiden