I november i fjor la vi frem vår klimahandlingsplan for hvordan vi vil jobbe for at selskapene skal nå netto nullutslipp i 2050. Vi ønsker at alle selskaper med store utslipp setter seg mål umiddelbart, og vi vil være en aktiv eier som støtter selskapene i klimaovergangen.

At selskapene har troverdige og robuste planer for klimaovergangen, er viktig for fondets langsiktige avkastning og risiko.

I handlingsplanen står det blant annet at vi vil vurdere å stemme mot gjenvalg av styremedlemmer som vi mener ikke har håndtert klimarisiko på en hensiktsmessig måte. Dette har vi begynt å gjøre, og i år har vi blant annet stemt mot styret i Berkshire Hathaway, investeringsselskapet til Warren Buffett.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Selskapet har hverken satt mål om klimautslipp eller rapportert om mengden av utslipp.

Kristin Verpe
Kristin Verpe

I planen står det også at vi vil vurdere å fremme våre egne aksjonærforslag på selskapenes generalforsamlinger. Det er en tiltagende trend at aksjonærer legger frem egne forslag som gjelder miljø og sosiale forhold. Trenden er spesielt sterk i USA. I fjor stemte vi på 407 aksjonærforslag om bærekraft, sammenlignet med 256 i 2021. I alt handlet 91 av fjorårets forslag om klimaendringer.

I år blir tallene enda høyere.

Og i år har vi selv valgt å heve stemmen enda et hakk. Vi har fremmet egne forslag til fire amerikanske selskap med høye klimagassutslipp. Vi ba selskapene om å etablere eller styrke sine utslippsmål.

Som vanlig etter å ha fremmet aksjonærforslag har vi møtt med de fire selskapene for å diskutere forslagene nærmere. To av selskapene, Packaging Corp of America, en stor papir- og emballasjeprodusent, og Marathon Petroleum, som raffinerer oljeprodukter, ga oss forpliktelser om å endre sine utslippsmål. Vi valgte derfor å trekke aksjonærforslagene til disse før generalforsamlingen.

At forslag blir trukket før generalforsamlingen, er svært vanlig. Ifølge rådgivningsselskapet ISS ble 42 prosent av forslagene i USA trukket i fjor. Det betyr at betydningen av aksjonærforslag som virkemiddel er større enn antallet forslag som faktisk kommer til avstemming.

Men med to kjemikalieselskaper ble vi ikke enige. De siste ukene har derfor to forslag fra Oljefondet blitt stemt over av andre aksjonærer.

  • På generalforsamlingen til selskapet Newmarket Corporation i Richmond, Virginia, fikk vi støtte fra 28 prosent.
  • På generalforsamlingen til Westlake Corporation i Houston, Texas fikk forslaget vårt 11,5 prosent av stemmene. Dette selskapet er kontrollert av en familie som sitter med over 70 prosent av aksjene, noe som betyr at oppslutningen blant de uavhengige aksjonærene var betydelig større.

Så stor oppslutning blant de uavhengige investorene er et sterkt signal til selskapene om at klima er et viktig tema som de må ta tak i fremover. Det er ikke vanlig at aksjonærforslag får flertall, så dette er veldig positive resultater.

Denne stemmesesongen har styrket vår tro på stemmegivning som et viktig og effektivt virkemiddel i eierskapsarbeidet. Vi vet at mange, både selskaper og andre aksjonærer, lytter til oss. Og for oss som driver med aktivt eierskap og stemmer på flere tusen forslag hver dag, er det motiverende å se at innsatsen vår gir positive resultater.

Som en stor og langsiktig investor vil vi fortsette å bruke stemmegivningen aktivt for å fremme god selskapsstyring, bærekraftige investeringer og dermed fondets langsiktige avkastning. Dette vil også fremover inkludere aksjonærforslag om selskapers klimaambisjoner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.