Vi i Norge kan glede oss over en enorm oljeformue som skyldes geologisk hell og kloke politiske beslutninger. Tryggheten Oljefondet gir oss nå under koronakrisen er en påminnelse om dette. Vi bør være stolte av at vi ikke bare sikrer formuen for fremtidige generasjoner, men også at våre folkevalgte har besluttet at disse verdiene skal tjenes på en etisk forsvarlig måte.

Da de etiske retningslinjene ble innført i 2004, etablerte de Oljefondet som en internasjonal ledestjerne for bærekraftige investeringer. Mange fond tok etter Oljefondets etiske rammeverk. Siden da har Oljefondet opparbeidet seg en internasjonal posisjon som gullstandard for bærekraftige investeringer. Fondet har utviklet krav til selskaper om ansvarlig forretningsdrift innen skatt, miljø, klima og menneskerettigheter.

Mange har stilt betimelige spørsmål om ansettelsesprosessen av Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen. Det blir stilt nødvendige spørsmål om samsvar mellom Tangens bruk av skatteparadiser og de prinsipper Oljefondet har gått i bresjen for rundt åpenhet og skattemoral. Dette peker mot et større spørsmål: Har Norges Bank vurdert om Nicolai Tangen er den beste til å lede Oljefondet i en tid med store etiske utfordringer?

Ett eksempel: Oljefondet skal ikke investere i selskaper som bryter menneskerettighetene. Samtidig er fondet i ferd med å øke investeringene vesentlig i land som Kina og Russland der menneskerettighetene brytes systematisk. Fondet øker investeringene i slike land fordi den økonomiske risikoen skal spres så bredt som mulig. Men det betyr samtidig at den etiske risikoen øker betraktelig.

Akkurat nå har politiske myndigheter bedt fondet om å sette Saudi-Arabia på vent, sannsynligvis fordi det er vanskelig – kanskje umulig – å være en ansvarlig investor i et slikt marked.

Dette illustrerer at Oljefondet i dag sliter med å leve opp til Stortingets krav om både lav finansiell risiko og høy etikk. Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å revurdere hele den etiske forvaltningen, noe som bekrefter at utfordringen er alvorlig. Legg så til andre globale utfordringer som klimakrisen, en nøtt for enhver investor.

Oljefondet står ved et etisk veiskille. Dette stiller store krav til fondets ledelse fremover. For oss er det uklart i hvilken grad ansvarlig forvaltning har vært et tema i ansettelsen av Tangen.

Svarene fra Norges Bank har heller ikke gjort oss klokere på dette.

Oljefondet trenger nytenkning for å sikre at forvaltningen er bærekraftig også i fremtiden. Den nye sjefen for fondet må ha en solid etisk ballast, se utfordringene fondet står overfor og klare å navigere slik at fondet beholder sin posisjon som ledestjerne for etisk forvaltning. I siste instans er det Stortingets oppgave – ved representantskapet – å sikre at Norges Bank har stilt krav om slike kvalifikasjoner.

Om Nicolai Tangen tilfredsstiller de kravene, gjenstår å se.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.