En ny utredning er i gang for å avgjøre om mandatet for Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, skal utvides og gi plass til investeringer i unoterte aksjer. Jeg vil hevde at det er et avgjørende steg for at Oljefondet skal kunne utvikle seg fra en ansvarlig investor til en «impact investor» – en investor som ønsker både finansiell og samfunnsmessig avkastning av investeringene sin.

Michaela Edwards
Michaela Edwards

Det er mange økonomiske fordeler og ulemper ved å investere i unoterte aksjer, og disse har vært godt dekket av Finansdepartementet og analysene bestilt fra eksterne ekspertpaneler, samt fra Nbim selv.

Det som har manglet i debatten hittil, er hvilken rolle Oljefondet kan ha ved å investere i klimaløsninger i unoterte selskaper. Det vil åpne for at Oljefondet utvikler seg fra en ansvarlig, til en virkelig virkningsfull investor.

For at FNs bærekraftsmål skal kunne nås, må en stor mengde langsiktig investeringskapital settes inn. Oljefondet har størrelse, langsiktig horisont og begrensede likviditetsbehov som gjør det godt egnet til å investere i innovative og potensielt transformerende løsninger som trengs for å nå FNs bærekraftsmål.

Som Finansdepartementet sier i sin egen stortingsmelding i 2022, at som en langsiktig global investor er det i Oljefondets interesse at målene under Parisavtalen nås, og at overgangen til en nullutslippsøkonomi skjer på en ryddig måte.

Selv om det er noen børsnoterte selskaper som vil ha en viss bærekraftseksponering, vil de fleste bare ha sekundær eksponering mot bærekraft, med svært få selskaper som er 100 prosent dedikert til bærekraft.

Fondet bør applauderes for sitt forvalterskap og aktive engasjement med selskaper i spørsmål om ESG (miljøhensyn og sosiale og styringsmessige forhold), klimarisiko og åpenhet. Men jeg vil påstå at det ikke er nok å være en ansvarlig investor i børsnoterte selskaper. Fondet har muligheten til å være en «impact investor» og også investere i klimaløsninger utenfor børs, og ikke begrense seg til «klima light»-alternativene på aksjebørsene.

Hvis du ønsker å gi kapital til selskaper som bekjemper klimaendringer, er investering i unoterte selskaper en nødvendighet.

Dagens teknologier er utilstrekkelige for å oppnå netto nullutslipp. Vi vil trenge en hel rekke nye teknologier for å gå over til en netto-null eller netto-negativ utslippsøkonomi. Mange innovasjoner er for tiden under utvikling, men ennå ikke modne.

Vi må rett og slett innovere oss ut av klimakrisen, og Oljefondet er unikt posisjonert til å investere i unoterte selskaper som har et finansieringsbehov dersom de skal løfte klimaløsningene videre til kommersiell skala og lønnsomhet.

Unoterte aksjeinvesteringer bør rettes mot fond med aksjer i selskaper i venture- og vekstfasen, der størstedelen av finansieringsgapet for klimaløsninger eksisterer i dag. Oljefondet har investert gjennom eksterne fondsforvaltere i over 20 år, og har kompetanse og ekspertise til å evaluere fondsforvaltere i private markeder.

For Oljefondet gir private markeder en mulighet til å investere i innovative selskaper med vekstpotensial som ikke er tilgjengelig i de offentlige markedene. I tillegg til å diversifisere fondets samlede portefølje kan disse ofte mindre selskapene tilby høyere avkastning enn tradisjonelle investeringer, fordi de lar investoren komme inn til en lavere kostnad i selskaper som er i, eller på nippet til, en rask vekstfase.

I dag har Oljefondet en aksjeorientering med rundt 70 prosent investert i børsnoterte aksjer. Dette betyr at fondet i gjennomsnitt eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper over hele verden, men i Europa eier det mer enn 2,5 prosent av det børsnoterte aksjemarkedet. Med fortsatt vekst i fondet vil denne trenden med økende eierandel i de børsnoterte selskapene også fortsette.

Antall børsnoterte selskaper har lenge vært i nedgang. All den tidlige, raske og svært verdifulle veksten skjer nå i de private markedene.

Det er på tide å la Oljefondet utvikle seg fra ansvarlig investor til «impact investor».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.