Klimaendringene er en av de største utfordringene i dette århundret. I tillegg til alvorlige konsekvenser for klodens miljø og menneskers levevilkår, vil endringene medføre en betydelig risiko for verdensøkonomien. Gjennom våre eierandeler i mer enn 9000 selskaper i 70 land, reflekterer klimarisikoen til fondet klimarisikoen i verdensøkonomien.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord)

Fondet har en klar økonomisk interesse i at målene i Parisavtalen nås.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho

Våre analyser viser at en forsinket klimaovergang er det som gir størst finansiell risiko for fondet. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn.

Som en stor investor med eierandeler i hele verden, er det heller ikke noe sted å gjemme seg. Dersom en del av porteføljen vår har store utslipp og ødelegger miljøet, vil det også påvirke andre deler av porteføljen.

Vi har jobbet med klima i over 15 år. Siden 2009 har vi publisert klare forventninger til selskapene om hvordan de skal håndtere klimarisiko. Dette er blitt fulgt opp i flere tusen møter med selskapene. Vi har støttet aksjonærforslag om bedre klimahåndtering og stemt mot styremedlemmer for manglende håndtering av klimarisiko. Vi har solgt oss ut av selskaper på grunn av klimarisiko, og vi har investert mer i selskaper som bidrar til klimaovergangen.

Nå skal vi gjøre mer.

Vi legger i dag frem en klimahandlingsplan som konkret viser hva vi skal gjøre. Planen er et resultat av arbeid på tvers av fondet, og den baserer seg også på eksterne ekspertinnspill og utredninger, ikke minst ekspertutredningen til Skancke-utvalget fra i fjor. Finansdepartementet har også fastsatt endringer i forvaltningsmandatet nettopp om klima.

Utfordringen vi skal håndtere er klimarisikoen til selskapene vi investerer i. Vi vil sette et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp.

Vi vil starte med de selskapene som har de største utslippene. I slutten av 2021 var det 174 selskaper som sto for rundt 70 prosent av utslippene i porteføljen. Dette gjør at vi virkelig kan gå i dybden på disse selskapenes overgangsplaner.

Vi vil også konkretisere oppgaven i større grad enn tidligere. For få år siden fantes ikke begrepet netto null-mål. Det var få som prøvde å forstå selskapenes utslipp opp mot klimamålene, eller betydningen av selskapenes planer frem i tid. Her har det skjedd store endringer. Men selv om noen selskaper har satt seg mål, er det fortsatt bare ti prosent av selskapene i porteføljen som har netto null-mål i 2050. Det er en lang vei å gå, spesielt når vi vet at det å sette seg et mål bare er det første steget. Her har vi har en viktig rolle som investor.

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å være en eier. Vi vil støtte og være en pådriver for selskapene i klimaovergangen. Det å selge seg ut av selskaper løser ikke klimakrisen. Men vi vil vurdere å selge oss ut av selskaper med høy klimarisiko og uten klimaplaner der eierskapsutøvelsen ikke fører frem.

En sentral del av handlingsplanen er at vi vil rapportere mer om arbeidet vårt. Fordi dette er en utvikling som vil skje over tid, er det viktig at vi gir god informasjon underveis. Hvor er vi til neste år, i 2025 og i 2030? Vi kommer til å gi utfyllende og løpende informasjon om klimarisikoen i fondet, om utviklingen i selskapene og om vi får til de resultatene vi har som mål.

Planen vi publiserer tirsdag gjelder frem til 2025. Vi er sikre på at vi innen den tid vil vi ha betydelig flere selskaper i porteføljen med netto null-mål. Vi vil også vite mer om resultatene av arbeidet vårt og om selskapene faktisk er på vei mot målene de har satt seg. Med det som bakgrunn, kan vi evaluere handlingsplanen og oppdatere den for femårsperioden til 2030.

Slik beholder vi ledelsen på dette viktige og dynamiske området.

… vi vil vurdere å selge oss ut av selskaper med høy klimarisiko og uten klimaplaner der eierskapsutøvelsen ikke fører frem

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.