Innlegg: Hvorfor velger Finansdepartementet å svekke institusjonene som sikrer velferden?

Kun halvannet år etter at ny sentralbanklov trådte i kraft, rett før stortingsvalget, har Finansdepartementets politiske ledelse satt lokaliseringen av Oljefondets forvaltning i spill. Innfallet kan svekke institusjoner som til nå har gagnet nordmenn flest.

Økonomer fra hele verden reflekterer stadig over hvorfor tilgangen til naturressurser ikke har ført til massiv tilkarring fra enkeltgrupper og små eliter i det norske samfunnet, skriver artikkelforfatterne.
Økonomer fra hele verden reflekterer stadig over hvorfor tilgangen til naturressurser ikke har ført til massiv tilkarring fra enkeltgrupper og små eliter i det norske samfunnet, skriver artikkelforfatterne.Foto: Mikaela Berg
Publisert 13. September 2021, kl. 16.51Oppdatert 13. September 2021, kl. 17.51