I en kommentar i DN 16. mai referer politisk redaktør Frithjof Jacobsen i DN halve sitater for å kunne fremstille det som representantskapet i Norges Bank, ved meg som leder, ikke ønsker Tangen som sjef i Nbim. Det er uredelig journalistikk og gir et inntrykk av et representantskap som går utenfor sitt mandat.

Jacobsen viser til et sitat i Morgenbladet der jeg som leder av representantskapet svarte følgende på engasjementet rundt representantskapets arbeid de siste ukene: «Jeg sto på Rema 1000 og skulle betale for to Grandiosa. Han i kassa spurte hvorfor han måtte betale så mye skatt av sin lønn, mens han som skal bli sjef i Oljefondet kan drive fra skatteparadiser. Det ble lang kø bak meg, for jeg måtte forklare hva rollen til representantskapet er: ikke å velge sjefer i Norges Bank, men å påse at lover og retningslinjer i banken følges.

Ved at Jacobsen kun tar med første del av sitatet fremstilles det som jeg her fremmer et argument mot Tangen. Det har hverken representantskapet eller jeg gjort. Vår jobb er kun å påse at Norges Bank følger de retningslinjer og lover Norges Bank skal i slike prosesser og ansettelser.

DN later til å både i nyhetsartikler og i kommentarer trekke den konklusjon at representantskapet krever at Tangen «må gi fra seg livsverket sitt». Det har vi ikke krevd eller gått inn i. Vi har sagt at det må være klare kjøreregler for å håndtere interessekonflikter og unngå identifikasjon mellom Nbim og AKO-systemet. Videre har vi sagt at etterlevelse av dette til enhver tid må kunne kontrolleres.

Det kan kanskje synes kjedelig for Jacobsen og DN. Men det er faktum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.