Oljefondet er offentlig, ikke privat, så offentlige regler gjelder

Peter Hammerich, partner i advokatfirmaet Bahr, setter i innlegg i DN 7. august sitt godkjentstempel på det «avtalte systemet» for å håndtere Nicolai Tangens interessekonflikt. Han hevder at rettmessigheten av ansettelsen må vurderes basert på «gjeldende rettslig grunnlag», men uten å si hva dette er. Han viser imidlertid til at Norges Bank har fulgt et standard oppsett for private forvaltere med lignende interessekonflikter, for å begrunne at det avtalte systemet er rettslig og praktisk forsvarlig.

Hammerich overser det helt grunnleggende, nemlig at Norges Bank Investment Management (Nbim) ikke er en privat forvalter. Nbim er en avdeling i Norges Bank, som er et offentligrettslig organ, underlagt reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Det gjelder andre saksbehandlingsregler, herunder habilitetsregler, for et offentligrettslig organ enn for en privat forvalter. Det er blant annet begrunnet med at banken forvalter makt – oljeformuen – på vegne av oss alle, uten at den enkelte borger kan velge det bort.

Det er altså ikke slik at dersom et «system» løser en interessekonflikt i Storebrand Kapitalforvaltning, så vil det samme systemet automatisk føre til at Tangen ikke lenger er inhabil i forvaltningslovens forstand. Ganske enkelt fordi det gjelder andre regler for Storebrand enn for Norges Bank.

Stortinget skal mandag vurdere om banken ved ansettelsen av Tangen har overholdt de lover og regler som den plikter å følge. Da blir det viktig å holde rede på hvilke lover dette faktisk er. Det relevante rettslige grunnlaget er altså å finne i forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Også bankens interne regelverk er bundet av denne lovgivningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.