I lørdagens DN stilte jeg opp på det som var mitt første profilintervju i en norsk avis. I et langt intervju er jeg sitert som følger: «Slyngstad mener at strategien for Oljefondet de første 25 årene i alt vesentlig var riktig. – Men den er ikke riktig for de neste 25 årene.» Det er helt riktig. Strategien må stadig utvikles.

Det siste året har jeg vært pådriver for å skrive ned det meste om fondets investeringsstrategi de første 25 årene, og det ble hele syv bøker. Hovedbudskapet her er at strategiene er blitt endret hele veien. Dette har vært et kjennetegn ved fondet og en av fondets styrker.

Strategien fastlegges av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Selv har jeg vært med på å signere mer enn halvparten av de nær ett hundre råd Norges Bank har sendt siden oppstart, og det ville jo være underlig om jeg nå skulle ta avstand fra de råd jeg selv har gitt.

DN hevder videre på lederplass at jeg kommer med feilslått kritikk av Oljefondets strategi. Og stiller seg spørsmål om hva jeg mente. Vel, avisen kunne jo stilt det spørsmålet til meg fremfor å publisere en høyst spekulativ leder basert på gjetninger om hva jeg kunne ha ment.

Strategien vil selvsagt løpende bli endret, og som så mange ganger tidligere i fondets korte historie står vi foran noen viktige veivalg: Det legges en ny klimastrategi for fondet, et utvalg er satt ned for å tenke gjennom hvilke geopolitiske utfordringer fondet står overfor, og det skal vurderes om de store låneopptak og lave rentene i verden bør ha betydning for fondets strategi.

DN ser ikke ut til å ha fått med seg disse offentlige initiativene fra regjeringen.

I tre uforståelige avsnitt røres historien om fremveksten av indeksforvaltning sammen med min nye jobb i Aker. Et bytte av jobb må ikke forveksles med kritikk av forrige arbeidsgivers strategi. Det er faktisk en ganske drøy påstand. Jeg skal de neste årene bygge opp en forvaltningsorganisasjon som vil ha et annet oppdrag og en annen strategi enn Oljefondet. Det betyr ikke at jeg mener fondet bør følge samme investeringsstrategi.

Denne uken er det 52 år siden Norge fikk nyheten om at vi hadde funnet olje. Fondet har gjennom de siste 25 årene levert en eventyrlig avkastning. Avkastningen fra fondet er til nå like stor som alle statens inntekter fra oljen de siste 50 år. Gjennom Oljefondet har vi funnet olje to ganger. Strategien ser ikke ut til å ha vært helt feil. Vi må allikevel ta vare på verdiene for fremtidige generasjoner. Vi må følge med i tiden og endre strategien når det kreves.

DN ser ut til å mene at de som kjenner investeringsstrategien best, ikke burde uttale seg om veivalg i det offentlig ordskiftet. Selv har jeg tro på at diskusjon er viktig i et demokrati. Uansett, selv om jeg nå forlater fondet vil jeg i all min tid forsøke å være en viktig støtte for fondet.

Vi må følge med i tiden og endre strategien når det kreves

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.