Øystein Sjølie påpeker i innlegg i DN 11. mai at handlingsregelen blir vanskelig å praktisere i et oljefond som til stor del består av aksjer, fordi aksjefond svinger sterkt i verdi. Skulle man følge handlingsregelen gjennom tykt og tynt i alle år, ville statsbudsjettets utgifter bli svært variable. Sjølie får fortjent støtte av avisens redaksjon (lederartikkelen 14. mai).

Men det er flere skjær i sjøen. Oljefondet er ment å ivareta to forskjellige oppgaver som ikke nødvendigvis er lette å forene.