Petter Bjerksund og Trond Døskeland, begge professorer ved Norges Handelshøyskole

Med dagens oljepengebruk tar vi av neste generasjons arv

Ved å fortsette oljepengebruken på dagens nivå, snyter vi neste generasjon for en tredjedel av arven. Bruken bør nær halveres.

Publisert: Oppdatert:

Selv om mange mener at det ligger en stor innsats bak oljeinntektene, er det tilfeldig at nettopp vår generasjon har fått denne gevinsten, skriver innleggsforfatterne.
Selv om mange mener at det ligger en stor innsats bak oljeinntektene, er det tilfeldig at nettopp vår generasjon har fått denne gevinsten, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Carina Johansen/Bloomberg)