I et intervju i DN 24. november retter Petter Osmundsen kritikk mot synspunkter vi fremmet i innlegg i DN 3. november og en reportasje 8. november. I statsbudsjettet er det foreslått en revisjon av den «oljeskattepakken» som ble vedtatt i juni 2020. Vi hevdet at forslaget innebærer kraftig subsidiering av petroleumsinvesteringer. Vi illustrerte dette med et enkelt eksempel.

Forslaget i statsbudsjettet innebærer noe reduserte subsidier sammenlignet med 2020-systemet.

Osmundsen tar ikke klart stilling til om dette er subsidier.

Han har tidligere argumentert for at det burde innføres en nøytral kontantstrømskatt, blant annet i tidsskriftet Skatterett i 2019. Det må være åpenbart at det midlertidige systemet som ble innført i 2020, er gunstigere for selskapene enn en nøytral kontantstrømskatt, også etter revisjonen som nå er foreslått.

Argumentet hans ser ut til å være at det gunstige systemet trengs fordi selskapene har så høye avkastningskrav. Det er uklart om han mener dette burde være en varig løsning, eller om systemet skal justeres etter variasjoner i avkastningskravene.

Vi kjenner ikke til noen forskning eller utredninger som gir noen rettesnor for å kompensere næringer for høye avkastningskrav gjennom gunstige skatteordninger.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.