Regjeringens koronapakke til oljenæringen treffer midt i blinken for maritim næring og teknologibedrifter som skal utvikle fremtidens utslippsfrie alternativer.

Kritikernes fremste argument i kjølvannet av regjeringens støttepakke til oljenæringen er at pakken bidrar til å opprettholde oljeaktiviteten på bekostning av nye, grønne løsninger. De mener støtten vil forsinke overgangen til en næring som jobber med utslippsfrie alternativer. Dette stemmer ikke.

Siv Remøy-Vangen
Siv Remøy-Vangen (Foto: x)

Realiteten er at vi kan se langt etter grønne løsninger dersom oljenæringen ikke har midler til å investere i dem.

Katinka Holtsmark skriver i DN at oljepakken kan koste fellesskapet minst 20 milliarder kroner årlig. Hans Mjelva i Bergens Tidende mener oljepakken «kan fort bli ei sovepute for leverandørindustrien».

Fride Solbakken
Fride Solbakken (Foto: x)

For å være tydelig: Ja, oljepakken kan koste, men vi, som sunnmøringer, vil si at det er «verdt pengane». Ingen vet hva oljeprisen vil være de neste 50 årene, men resultatet kan like gjerne bli at fellesskapet tjener på pakken. Men det er ikke hovedgrunnen til at vi skal støtte oljeselskapene. Det skal vi gjøre fordi støtten forplikter til fortsatt aktivitet på norsk sokkel og til å tenke grønt. Et langsiktig scenario som er positivt for Norge uavhengig av oljeprisen.

Derfor er enigheten om oljepakken så viktig, for Norge og for alle som lever langs kysten.

Alle de 225.000 kvinner og menn som jobber i olje- og gassnæringen, inkludert de 90.000 som jobber i maritim næring, er sentrale brikker når vi nå skal flytte kunnskap og erfaring fra det fossile til det bærekraftige. Uten pakken ville oljenæringen kuttet i investeringer og aktivitet som ville rammet arbeidsplasser langs hele kysten.

Nå får vi kanskje akkurat det handlingsrommet vi trenger til å fortsette omstillingen.

Grønn teknologi og nye produkter blir ikke utviklet over natten, og en bransje uten penger er ikke i stand til å investere i miljøvennlige løsninger. Vi i maritim næring er glad for at flertallet på Stortinget forstår dette.

I Norge, og særlig på Vestlandet, har leverandørindustrien og maritim næring utviklet seg i takt med endringene, i takt med nye behov og i takt med mulighetene. Vi har ryggen mot fjellene og blikket vendt utover mot havet. Vi har omstilling i ryggmargen.

Pakken er en investering i bedriftene som skal sikre fremtidens arbeidsplasser langs hele kysten og et bidrag til de bedriftene som utvikler banebrytende, miljøvennlig teknologi. Dette er kompetanse vi kan eksportere og bygge ny kunnskap, nye produkter og nye arbeidsplasser på.

Oljepakken er derfor ikke en gavepakke til oljeselskapene, men en gavepakke til AS Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.