Omstillingsparadokset

Vi møter omstillingen ved å gjøre enda mer av det vi er best på. Er satsing på fremragende forskning og verdensledende klynger veien til omstilling?

Publisert: Oppdatert:

Fallende oljepriser og ambisjoner om en grønnere og mer kunnskapsbasert økonomi gjør at norsk næringsliv må bli mer innovativt om vi skal opprettholde konkurranseevne og inntektsnivå i årene som kommer.
Fallende oljepriser og ambisjoner om en grønnere og mer kunnskapsbasert økonomi gjør at norsk næringsliv må bli mer innovativt om vi skal opprettholde konkurranseevne og inntektsnivå i årene som kommer. (Foto: Aleksander Nordahl)