Peder A. Jansen, seniorforsker, og Anja Bråthen Kristoffersen, forsker, begge ved Veterinærinstituttet

Mer laks – mye mer lus

Mengdene av oppdrettslaks har skapt unaturlig gode livsvilkår for lakselus. Økt fiskemengde fører til akselererende miljøbelastning i form av lusesmitte.

Publisert: Oppdatert:

Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren.
Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (Foto: Eivind Senneset)