Dilemmaene står i kø når samfunnet skal ivareta oppdrettslaksens velferd samtidig som miljøet nært anleggene skal skjermes. Myndighetene legger stort ansvar på enkeltpersoner – men gjør ikke selv nok for å skaffe økt kunnskap.

Havbruk bidrar til stor verdiskaping for landet vårt.