DNs kunnskapsvegring

Dokumentasjon fra Norce, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren samsvarer ikke med inntrykket DN gir av miljøtilstanden i norske fjorder.

På område etter område dokumenteres det at forholdene i fjordene våre er gode, skriver Krister Hoaas i Sjømat Norge.
På område etter område dokumenteres det at forholdene i fjordene våre er gode, skriver Krister Hoaas i Sjømat Norge.Illustrasjonsfoto: Per Thrana
Publisert 25. September 2023, kl. 18.01Oppdatert 25. September 2023, kl. 18.01