I kjølvannet av DNs avsløringer om manglende tilsyn med settefiskanlegg bør det være i havbruksnæringens interesse å be om mer midler til kontroll. En engangsaksjon, som varslet av Miljødirektoratet i torsdagens DN, vil ikke løse de langvarige utfordringene.

Havbruksnæringen og myndighetene er avhengig av tillit til at regelverk og utslippstillatelser følges. Når statsforvalteren i klartekst rapporterer om underbemanning som årsak til manglende tilsyn, bør det få alarmklokkene til å gå hos både næring og politikere.

Godt samarbeid mellom myndigheter og næring kan ikke bygges på en urealistisk forventning fra politisk hold om at statsforvalteren skal gjøre stadig mer med mindre ressurser, samtidig som næringen har vokst. Konklusjonen må derfor være at ressursene til tilsyn enten må økes betraktelig, eller at omfanget og produksjonen i bransjen må tas ned.

Det er også opplagt at det trengs ressurser til mer enn det minimumet et risikobasert tilsyn er. Når tilsyn for eksempel gjennomføres på bakgrunn av hva næringsaktører selv oppgir i årsrapportering, slik statsforvalteren oppgir til DN at praksis er, åpner det for mistanke om at næringsaktører kan spekulere i hvilken informasjon de tar med og ikke. Den type tvil er ikke næringen tjent med.

Et langt bedre virkemiddel for å bygge tillit til at miljøkrav og regelverk følges er derfor kombinasjonen av tilfeldige og periodiske tilsyn. Det bør derfor være i næringens, og alle dens støttespilleres interesse, å fremme krav om mer midler til tilsyn hos statsforvalteren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Laksegriseriet magasinetPlus