Linn Anker-Sørensen, doktorgradsstipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo

Skatteplanlegging bak oppkjøp?

Utenlandske oppkjøp av norske bedrifter handler om skatt også. Forstår vi hva som skjer, og sikrer lovverket mot opportunisme?

Publisert: Oppdatert:

Det norske regelverket skal gjennomgås for å vurdere hvordan vi er rustet i møte med stadig mer komplekse selskapsstrukturer og finansielle instrumenter. Finansdepartementet arbeider med en rekke enkeltinitiativ.
Det norske regelverket skal gjennomgås for å vurdere hvordan vi er rustet i møte med stadig mer komplekse selskapsstrukturer og finansielle instrumenter. Finansdepartementet arbeider med en rekke enkeltinitiativ. (Foto: Elin Høyland)