Oppkjøp av og fra norske foretak er en del av globaliseringen. Å være opptatt av om dette er bra eller dårlig, er mindre interessant. Vi bør også konsentrere oss om metodene som kan brukes for å komme i oppkjøpsposisjon.