Skatteplanlegging bak oppkjøp?

Utenlandske oppkjøp av norske bedrifter handler om skatt også. Forstår vi hva som skjer, og sikrer lovverket mot opportunisme?

Det norske regelverket skal gjennomgås for å vurdere hvordan vi er rustet i møte med stadig mer komplekse selskapsstrukturer og finansielle instrumenter. Finansdepartementet arbeider med en rekke enkeltinitiativ. Foto: Elin Høyland
Det norske regelverket skal gjennomgås for å vurdere hvordan vi er rustet i møte med stadig mer komplekse selskapsstrukturer og finansielle instrumenter. Finansdepartementet arbeider med en rekke enkeltinitiativ. Foto: Elin Høyland
Publisert 7. March 2017, kl. 19.50Oppdatert 7. March 2017, kl. 19.50