Arbeiderpartiet vil skape fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge basert på vår rene og fornybare energi. Vi vil sørge for at industrien vår beholder sitt konkurransefortrinn med å produsere klimavennlige produkter basert på ren og rimelig kraft.

Vi mener ordningen med opprinnelsesgarantier som industrien må kjøpe hvis de vil si at de har produsert på ren kraft, bidrar til å undergrave dette konkurransefortrinnet. Arbeiderpartiet har derfor bedt regjeringen sørge for at strømforbruk i Norge må kunne dokumenteres som fornybart uavhengig av opprinnelsesgarantier. Dette skrev DNs Kjetil B. Alstadheim en kritisk kommentar om den 13. juni.

Kraftselskapene tjener gode penger på å selge papirgarantier på at strømmen de produserer er ren, men 98 prosent av all strømproduksjon i Norge er fornybar. Kraftselskaper som tjener penger, er bra for en del norske kommuner. Men industriarbeidsplasser og verdiskaping i Norge er også bra for norske kommuner.

Opprinnelsesgarantier har ingen ting med utslippskutt å gjøre, men i dag kan du ikke si at du bruker utslippsfri strøm hvis man ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier. Hvis norsk industri ikke kjøper opprinnelsesgarantier og vil dokumentere opprinnelsen til sine kraftkjøp, blir de henvist til NVEs «nasjonale varedeklarasjon». Denne ser annerledes ut enn den faktiske norske kraftproduksjonen fordi man på papiret har solgt mye av kraften med opprinnelse i fornybart. Det kan dermed fremstå som at energien du og jeg og norske bedrifter kjøper består av 57 prosent fossil varmekraft, 27 prosent kjernekraft og 16 prosent fornybar – som oppgitt i den «nasjonale varedeklarasjonen». Dermed fremstår industriproduksjonen som skjer i Norge på ren norsk vannkraft som forurenset. Dette undergraver også tilliten til klimapolitikken.

Ganske absurd, spør du meg. I praksis er det sånn at mesteparten av de norske opprinnelsesgarantiene selges til tyske forbrukere og bedrifter som ønsker å dokumentere at de bruker fornybar strøm – selv om strømmen skulle komme fra nærmeste kullkraftverk.

Med andre ord kan storbrukere av kullkraft i Europa kjøpe seg god samvittighet fra norsk vannkraft. Ordningen med opprinnelsesgarantier åpner for at flere kan skryte av å bruke den samme fornybare strømmen – og dermed at færre tar ansvaret for den skitne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.