Finansminister Siv Jensen står foran et ubehagelig valg når hun 14. mai skal avgjøre fremtidens eierskap i Oslo Børs og VPS. En gruppe minoritetsaksjonærer har satt henne i en svært vanskelig situasjon og er fast bestemt på å overstyre aksjonærflertallet i Oslo Børs VPS. De vil presse finansministeren til å innføre nye eierbegrensninger for å hindre at Euronext blir største aksjonær i selskapet.

Om de skulle lykkes, vil Norge igjen få stempel som et politisk uforutsigbart marked å investere i.

Finansdepartementet er ikke kjent for å la seg påvirke av særinteresser, men problemet nå er at disse utgjør den etablerte finanseliten i Norge. Med Senterpartiet som fanebærer, og et noe motvillig NHO med på laget, krever konsernsjefene Rune Bjerke i DNB og Sverre Thornes i KLP at regjeringen endrer spillereglene slik at Nasdaq, ikke Euronext, blir børsens nye eier.

Sammen kontrollerer DNB og KLP kun 29,8 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding asa. Konsernsjefene i Sparebanken Vest (1,63 prosent), Sparebank 1-gruppen (0,47 prosent) og Eika Gruppen (0,08 prosent) har også meldt seg på.

I et brev fra Rune Bjerke, Sverre Thornes og deres allierte sendt til finansministeren 15. april, hevder de at det vil bli «krevende for Euronext å gjennomføre forretningsplanen som ligger til grunn for ervervet. Videre vil en slik eierstruktur [en eierstruktur der Euronext eier mer enn 50 prosent, men mindre enn to tredjedeler av aksjene] vanskeliggjøre gjennomføring av kapitalutvidelser og andre strategiske valg for selskapet».

Med andre ord sier denne gruppen at den vil bruke sine posisjoner til å gjøre hverdagen vanskelig for Euronext, og at det vil kunne få «negative konsekvenser for virkemåten til det norske kapitalmarkedet» samt «børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet». Men da vil det i så fall være DNB og KLP som forringer børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet, ikke Euronext.

Vi har, som en av de største eierne i Oslo Børs VPS, fulgt utviklingen i Oslo Børs, VPS og i den internasjonale børsnæringen på nært hold i mange år. Et stort flertall av aksjonærene i Oslo Børs VPS har lenge ment at selskapet må bli del av en større børsgruppering. Dette for å sikre tilgang til verdensledende teknologi som igjen gir langsiktig konkurranseevne. Slik kan Oslo Børs også få nyte godt av et globalt salgsapparat som bidrar til å bringe ytterligere utstedere til Norge.

Med dette som bakgrunn har vi ved flere anledninger bedt styret og ledelsen ved Oslo Børs om å iverksette en prosess for å bli del av en større børsgruppering. Samtidig har Nasdaq og Euronext flere ganger henvendt seg til Oslo Børs med ønske om å bli eiere. Alle disse henvendelsene er blitt avvist av styret og ledelsen.

Vi tok derfor initiativ til den prosessen som nå har ført til at et aksjonærflertall har akseptert budet fra Euronext. Da det ikke lenger var mulig å hindre et salg, valgte styret, ledelsen og DNB Nasdaq som sin foretrukne kjøper, og iverksatte en kampanje mot Euronext.

Det er ingen tvil om at både Nasdaq og Euronext vil være gode eiere av Oslo Børs og VPS. Finanstilsynet har også konkludert med at begge er godt egnet. Som stor aksjonær i Oslo Børs VPS er vi trygge på at begge disse aktørene ikke bare vil sikre børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet, men at de også vil videreutvikle og styrke børsens posisjon i Norge og internasjonalt.

Likevel er det bekymringsfullt at en liten gruppe maktpersoner benytter sine kontakter i det politiske miljø og organisasjonsliv i et forsøk på å oppnå sin vilje og med det tilsidesette aksjonærdemokratiet.

Få ting vil skade det norske kapitalmarkedet mer enn om de skulle vinne frem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.