Rekken av politikere og andre som har vært ute den seneste tiden for å forsvare Norges Banks uavhengighet, er tydelig.

Det er riktig at sentralbanken vår har en lovfestet uavhengighet. God grunn er det også til at sentralbanken skal ha denne uavhengigheten.

Sentralbanken kan treffe riktige, men upopulære beslutninger når det er nødvendig – også i nærheten av valg. Politikere slipper å stå til ansvar for beslutningene på Bankplassen, for de har intet ansvar for dem.

Baksiden av medaljen er at politikerne også slipper ansvar for et system de ved lov og forskrift har etablert og opprettholder. Dette er et system for oppblåsing av pengemengden og utvanning av valutaen. Det er et system som subsidierer folk med gjeld på sparernes bekostning. Systemet skaper bobler som så sprekker, og vi får større økonomiske ulikheter enn ellers.

Alt dette er politikerne ansvarlig for, men de slipper unna ansvaret, fordi de har etablert denne uavhengigheten. I alt snakket om uavhengighet legges et slør over forskjellen mellom uavhengighet i virkemidlene for måloppnåelse og uavhengighet i målsetningen. En mytisk uavhengighet oppstår.

Men skulle sentralbanken plutselig finne ut at den stadige, stabile utvanningen av pengeverdien er en dårlig idé og handle ifølge det, vil vi raskt alle oppdage at sentralbanken ikke er så uavhengig allikevel.

Bankens oppdrag er tross alt fastsatt av Kongen i statsråd på tilrådning fra Finansdepartementet – med hjemmel i lov vedtatt av Stortinget.

Prisinflasjonen skal ligge på rundt to prosent. Vi skal altså ha en utvanning av pengeverdien.

1970-tallets amerikanske sentralbanksjef, Arthur Burns, skal ha sagt at sentralbanksjefen må gjøre som den politiske ledelse begjærer, ellers vil sentralbanken miste sin uavhengighet.

Imens lever vi videre med illusjonen om uavhengighet. Vi har fått høre opp og ned og i mente at Stoltenberg utnevnt som sentralbanksjef vil så tvil om Norges Banks uavhengighet. Nettopp derfor kan Stoltenberg som sentralbanksjef være en god idé. Det kan gi et viktig slag mot myten om uavhengighet. Et slikt slag trenger vi.

Prisinflasjonen skal ligge på rundt to prosent. Vi skal altså ha en utvanning av pengeverdien.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.