«Klassisk visdom sier at jo eldre man blir, jo mer skal man ta ned risikoen i porteføljen», er en påstand som stadig fremsettes. Vi mener det ikke er dekning for denne påstanden, og at det er ulønnsomt og unødvendig for forbrukeren.